• Rappi + Visa. Thúc đẩy thương mại kỹ thuật số ở Mỹ Latinh

    Visa làm việc với các công ty sáng tạo trên toàn thế giới. Khám phá cách chúng tôi trợ giúp cho công ty khởi nghiệp giao hàng Rappi*.

Sứ mệnh của Rappi

Sebastian Mejia, Cofounder and President, Rappi.

Visa đã giúp Rappi như thế nào


Rappi qua các con số

Nine.
Fifteen thousand.

Các giải pháp và dịch vụ Visa được Rappi sử dụng

Rappi sử dụng các sản phẩm và chương trình của Visa để giúp cung cấp tầm nhìn của họ về việc việc xây dựng một hệ thống ở Mỹ Latinh, nhờ đó người tiêu dùng, doanh nghiệp và các đối tác của họ tham gia dễ dàng hơn vào nền kinh tế kỹ thuật số.

Sebastian Mejia, Cofounder and President, Rappi.

Bạn đã sẵn sàng để thiết lập một quan hệ đối tác mạnh mẽ?

Truy cập Cổng thông tin đối tác và tìm hiểu thêm về cách hợp tác với Visa có thể giúp bạn tiếp cận người tiêu dùng trên toàn cầu.