• Rappi + Visa. Thúc đẩy thương mại kỹ thuật số ở Mỹ Latinh

    Visa làm việc với các công ty sáng tạo trên toàn thế giới. Khám phá cách chúng tôi trợ giúp cho công ty khởi nghiệp giao hàng Rappi*.

Sebastian Mejia, Cofounder and President, Rappi.


Nine.
Fifteen thousand.

Sebastian Mejia, Cofounder and President, Rappi.

Bạn đã sẵn sàng để thiết lập một quan hệ đối tác mạnh mẽ?

Truy cập Cổng thông tin đối tác và tìm hiểu thêm về cách hợp tác với Visa có thể giúp bạn tiếp cận người tiêu dùng trên toàn cầu.