Man seated at café counter checking his phone.

Chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại

Tất cả chủ thẻ Visa có thể báo cáo về thẻ bị thất lạc hoặc bị đánh cắp cho Dịch vụ Khách hàng của Visa Global.

Báo cáo Thẻ thất lạc hoặc bị đánh cắp thật đơn giản

Nếu bạn ở gần nhà, hãy liên hệ với tổ chức tài chính của bạn ngay lập tức để báo cáo thẻ thất lạc hoặc bị trộm cắp và sắp xếp để thẻ mới được gửi đến bạn qua đường bưu điện.

Nếu bạn không thể liên hệ với tổ chức tài chính của mình, Visa có thể giúp bạn từng bước cụ thể.
Nhân viên của Visa sẽ khóa thẻ nếu bạn biết số thẻ và sau đó sẽ kết nối bạn với ngân hàng của mình.
Visa có thể phối hợp với Ngân hàng của bạn để đẩy nhanh việc làm thẻ thay thế và gửi thẻ trên toàn cầu trong vòng 24 đến 72 giờ.
Illustration: wrench partially overlapping screwdriver.
Số phục vụ miễn phí 24 giờ/ngày, 07 ngày/tuần. Dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ phục vụ hơn 30 ngôn ngữ.

Liên hệ với chúng tôi

Dù bạn ở bất cứ đâu, nhân viên Visa sẽ luôn hỗ trợ bạn.