Thẻ của bạn bị thất lạc hoặc bị đánh cắp?

Không cần lo lắng vì đã có chúng tôi. Hãy liên hệ với nhóm Chuyên gia Chăm sóc khách hàng của chúng tôi và họ sẽ đảm bảo bạn có thể tiếp tục thanh toán an toàn ở mọi nơi chấp nhận thanh toán bằng thẻ Visa.

Gọi cho chúng tôi


3 bước đơn giản để thay thẻCâu hỏi thường gặp