Bảo vệ doanh nghiệp của bạn

Tìm hiểu kiến thức cơ bản. Mặc dù hầu hết các giao dịch bán hàng khi xử lý, kê khai và thanh toán có thể gặp một vài sự cố, Visa có một quy trình hiệu quả để giải quyết tranh chấp.

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn bằng thông tin phù hợp

Tranh chấp liên quan đến việc hủy giá trị (toàn bộ hoặc một phần) của giao dịch bởi ngân hàng phát hành thẻ cho ngân hàng chấp nhận thanh toán, và thường là bởi ngân hàng của đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ cho đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ. Tranh chấp có thể gây tốn kém cho đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ–bạn có thể mất cả số tiền của giao dịch cũng như hàng hóa liên quan và cũng có thể phải chịu các khoản chi phí xử lý nội bộ.


Xử lý khi có tranh chấp

Cung cấp thông tin chính xác, nhanh chóng.

Bước 1: Chủ thẻ tranh chấp về một giao dịch

Chủ thẻ liên lạc với tổ chức phát hành thẻ của mình để thắc mắc về một khoản lệ phí trên bảng sao kê thanh toán.

Bước 2: Tìm biên lai giao dịch

Ngân hàng chấp nhận thanh toán của bạn liên hệ với bạn để có được bản sao hồ sơ giao dịch chính xác.

Bước 3: Gửi bản sao cho ngân hàng chấp nhận thanh toán của bạn

Kịp thời fax hoặc gửi một bản sao chính xác, dễ đọc để đảm bảo thuận tiện cho việc theo dõi quá trình xử lý.

Tránh tranh chấp

Dưới đây là một vài lời khuyên.

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Để biết thêm thông tin về các quy tắc hoặc thực hành tranh chấp, vui lòng liên hệ với ngân hàng chấp nhận thanh toán/bên xử lý của bạn.