Giải quyết tranh chấp nhanh chóng

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về cách xử lý các giao dịch bồi hoàn.

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn

Mặc dù hầu hết các giao dịch bán hàng khi xử lý, kê khai và thanh toán có thể gặp một vài sự cố, Visa có một quy trình hiệu quả để giải quyết tranh chấp.

Tìm hiểu kiến thức cơ bản


Xử lý khi có tranh chấp

Cung cấp thông tin chính xác, nhanh chóng.

Bước 1: Chủ thẻ bất đồng về một giao dịch

Chủ thẻ liên lạc với tổ chức phát hành thẻ của mình để thắc mắc về một khoản lệ phí trên bảng sao kê thanh toán.

Bước 2: Tìm biên lai giao dịch

Ngân hàng chấp nhận thanh toán của bạn liên hệ với bạn để có được bản sao hồ sơ giao dịch chính xác.

Bước 3: Gửi bản sao cho ngân hàng chấp nhận thanh toán của bạn

Kịp thời fax hoặc gửi một bản sao chính xác, dễ đọc để đảm bảo thuận tiện cho việc theo dõi quá trình xử lý.

Tránh các giao dịch bồi hoàn

Dưới đây là một vài lời khuyên.