Shopkeeper holding a clipboard and checking his inventory.

Cam kết về sự minh bạch

Có được cái nhìn sâu sắc về tất cả các khía cạnh của hệ thống thanh toán Visa – các yêu cầu giúp giữ hệ thống được an toàn cho tất cả và các yêu cầu hoạt động để đảm bảo hiệu quả.

Hệ thống Visa

Visa đã thiết lập các quy tắc được thiết kế để giảm thiểu rủi ro, cung cấp một trải nghiệm thanh toán toàn cầu an toàn và đáng tin cậy cho tất cả những người tham gia.

Phí bồi hoàn hoán đổi


Phụ thu tín dụng Đơn vị chấp nhận thanh toán Thẻ

Tìm hiểu thêm về phí phụ thu
A pizza delivery person holding two pizza boxes as the customer is making a mobile payment.

Các quy định và chính sách của Visa