• Visa hợp tác với chính phủ các nước trên toàn thế giới

    Cùng sát cánh để thay đổi cách thanh toán và nhận thanh toán của mọi người

Visa + Chính phủ

Từ mối quan hệ hợp tác đến giải pháp thanh toán, hãy khám phá lợi ích đạt được khi đồng hành cùng chúng tôi.

p2p-automation-make-the-change-now-800x450
payables-automation-make-the-change-now-800x450
spend-management-make-the-change-now-800x450
Close up of hands typing at a laptop keyboard.
Woman sitting down with a laptop, monitor, books and bags on a desk.