Dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi” đào tạo, nâng cao năng lực cho nữ doanh nhân

03/25/2024

Dự án “Tăng trưởng Doanh nghiệp của tôi: Nâng cao năng lực và hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và đang tăng trưởng do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam” được TƯ Hội LHPN Việt Nam phê duyệt, nhằm mục tiêu tiếp cận và hỗ trợ nữ doanh nhân phát triển kinh doanh và tham gia tích cực vào nền kinh tế số.

 

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD) đã khởi động Dự án "Tăng trưởng Doanh nghiệp của tôi: Nâng cao năng lực và hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và đang tăng trưởng do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam" với sự tham dự của hơn 50 đại biểu từ một số Bộ ngành, Hội LHPN Việt Nam, tổ chức tài trợ và các đơn vị đối tác tham gia. Dự án được TƯ Hội LHPN Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 3507/QĐ-ĐCT ngày 22/02/2024 do Quỹ Châu Á tài trợ từ nguồn tài chính của Visa và thực hiện bởi Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, với sự tham gia của 3 đối tác, gồm Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM), Tài chính vi mô Thanh Hóa và Chương trình tài chính vi mô VietED (VietED MFI).


Cung cấp kiến thức tài chính, kinh doanh và kỹ thuật số nền tảng cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ
 

Sáng kiến "Tăng trưởng Doanh nghiệp của tôi" (AMB) được hình thành trên bối cảnh đại dịch COVID-19, với hơn 40% doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và vừa trên khắp ASEAN cho biết tình hình kinh tế của họ đã trở nên xấu đi do tác động của đại dịch, trong đó các doanh nghiệp do nữ làm chủ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Với thành công của sáng kiến tại Malaysia và Indonesia, giúp 6.500 chủ doanh nghiệp nữ được đào tạo, hướng dẫn kèm cặp về nâng cao kỹ năng kỹ thuật số, "Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi" tiếp tục mở rộng sang Việt Nam nhằm mục tiêu tiếp cận và hỗ trợ 25.000 nữ doanh nhân phát triển kinh doanh và tham gia tích cực vào nền kinh tế số.

Theo Quyết định số 749/QD-TTg ban hành tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ Việt Nam cam kết đạt được mục tiêu kép là xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; và hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Để thực hiện Chương trình chuyển đổi số này, các doanh nghiệp Việt Nam được kêu gọi đi đầu trong chuyển đổi số để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các hộ kinh doanh, đang phải đối mặt với những thách thức lớn do sự thiếu hụt kiến thức, nhận thức và năng lực.

Trước tình hình này, dự án "Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi" tại Việt Nam hướng đến mục tiêu cung cấp kiến thức tài chính, kinh doanh và kỹ thuật số nền tảng cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và đang phát triển của Việt Nam ở những vùng có hoàn cảnh khó khăn – các đối tượng thiếu khả năng tiếp cận kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển và số hóa kinh doanh.

Ông Filip Graovac - Phó trưởng đại diện Văn phòng Quỹ Châu Á tại Việt Nam, cho biết: “Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) tiếp tục đóng vai trò thiết yếu và góp phần quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và vấn đề giải quyết việc làm của Việt Nam. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp MSME, đặc biệt các doanh nghiệp do nữ làm chủ, đang phải đối mặt với nhiều rào cản có thể kìm hãm sự phát triển và khả năng cạnh tranh của họ tại thị trường nội địa và toàn cầu, bao gồm tiếp cận hạn chế đối với kỹ năng, công nghệ, mạng lưới quan hệ, tính kết nối thị trường và nguồn tài chính. Với nguồn tài chính của Visa, chương trình này hướng đến việc giải quyết các thách thức và thúc đẩy tính bền vững và tăng trưởng của các doanh nghiệp MSME tại Việt Nam”.

Bà Dương Thị Ngọc Linh - Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với các doanh nghiệp nữ: “Dự án đã góp phần thực hiện khâu đột phá Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 đề ra là “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin”, đồng thời giải quyết đúng nhu cầu đang rất thiết yếu của các nữ chủ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, hộ kinh doanh gia đình tại Việt Nam. Việc được trang bị những kiến thức kinh doanh một cách tổng quan, thực tế, linh hoạt về thời gian do được số hóa và hoàn toàn miễn phí sẽ giúp cho họ có nhiều cơ hội để “Tăng trưởng doanh nghiệp”. Trung tâm Phụ nữ và Phát triển mong muốn hiệu quả dự án không dừng lại ở con số 25.000 hội viên phụ nữ được tiếp cận kiến thức thông qua các bài giảng trực tuyến, mà lớn hơn là sự phát triển kinh tế cho phụ nữ và gia đình họ tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ Việt Nam”

Bà Đặng Tuyết Dung - Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ: “Chương trình “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi” ở Việt Nam không chỉ góp phần vào cam kết của Visa trong việc cung cấp 500.000 cơ hội đào tạo kỹ năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong 10 năm, hướng đến phát triển các nền kinh tế trong khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (IPEF, Indo Pacific Economic Framework), mà còn có tiềm năng số hóa các mô hình cho vay tài chính vi mô ở các vùng nông thôn và có hoàn cảnh khó khăn”. Bà Dung khẳng định thông qua chương trình giáo dục, cố vấn và hỗ trợ tiếp cận nguồn lực cho các doanh nhân nữ Việt Nam, sáng kiến này hướng đến việc “tạo đà tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy đổi mới và xây dựng một xã hội toàn diện hơn cho tất cả mọi người, ở mọi nơi” về dài hạn.

3 đơn vị đối tác tham gia vào dự án đã tái khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc cung cấp đào tạo kiến thức số và kinh doanh cho các khách hàng tài chính vi mô. Thông qua hợp tác với các tổ chức này để cung cấp giáo dục số và quản lý tài chính cho các doanh nghiệp do nữ làm chủ và các đối tượng yếu thế, tạo điều kiện cho họ được tiếp cận tài chính toàn diện, dự án “Tăng trưởng Doanh nghiệp của tôi” mong muốn sẽ góp phần thực hiện Chương trình khởi nghiệp, Chương trình chuyển đối số cũng như Chiến lược Tài chính toàn diện Quốc gia tại Việt Nam.

 

 

THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD) là đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (VWU) có chức năng phục vụ các hoạt động chính trị - xã hội của Hội và hỗ trợ sự phát triển toàn diện về năng lực, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, thể lực và thẩm mỹ của phụ nữ Việt Nam. CWD cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu về mọi mặt của phụ nữ, như tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng, kiến thức cho phụ nữ, đặc biệt cho nhóm phụ nữ yếu thế, thiệt thòi; tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, giới thiệu việc làm cho phụ nữ; tổ chức tư vấn luật pháp chính sách, tham vấn quyền của phụ nữ, hôn nhân gia đình, giới...

Quỹ Châu Á (asiafoundation.org)

Quỹ Châu Á (The Asia Foundation) là tổ chức phát triển quốc tế phi lợi nhuận, cam kết cải thiện cuộc sống của nhiều người dân và mở ra nhiều cơ hội trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Với 70 năm kinh nghiệm và am hiểu địa phương sâu sắc, trọng tâm công việc của chúng tôi trong khu vực là quản trị, hành động khí hậu, bình đẳng giới, giáo dục và lãnh đạo, tăng trưởng kinh tế toàn diện và quan hệ hợp tác quốc tế. Quỹ Châu Á làm việc tại hơn 20 quốc gia khác nhau thông qua 17 văn phòng quốc gia và chương trình khắp Châu Á và Thái Bình Dương, với trụ sở đặt tại San Francisco và văn phòng tại Washington, D.C. Quỹ Châu Á nhận tài trợ từ nhiều nhóm cơ quan phát triển song phương và đa phương, các quỹ, các tập đoàn và cá nhân khác nhau.

 

Về Visa

Visa (NYSE: V) là công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, hiện đang thực hiện xử lý giao dịch thanh toán giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và cơ quan chính phủ tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sứ mệnh của chúng tôi là kết nối thế giới thông qua mạng lưới thanh toán sáng tạo, an toàn và đáng tin cậy, qua đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các cá nhân, doanh nghiệp cũng như sự phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế. Chúng tôi tin rằng mọi nền kinh tế đều cần có sự tham gia của tất cả mọi người từ mọi nơi trên thế giới, thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân dù đến từ bất cứ nơi đâu, cũng như công nhận rằng khả năng tiếp cận tài chính là nền tảng vững chắc cho tương lai của sự lưu chuyển tiền tệ. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website Visa.com.