Bất cứ nơi nào bạn muốn đến | Visa

Công nghệ mới

Visa payWave

Chạm để thanh toán, nay dễ dàng và nhanh chóng hơn tiền mặt.

Công nghệ mới

Visa payWave trên điện thoại

Thanh toán thật dễ dàng, nhanh chóng và an toàn với điện thoại của bạn.


Tìm hiểu thêm