• Ra mắt
    một cách thức
    thanh toán mới

Illustration showing $52.9 billion mobile device global transactions from 2010 and a projected 2017 transaction total of $721.4 billion.

Một phụ nữ đứng sau quầy thu tiền mặt trong cửa hàng
Khách hàng thanh toán mua hàng qua Samsung Pay trên điện thoại của anh.