Ra mắt
một cách thức
thanh toán mới

Thanh toán trên di động đang trên đà phát triển

Illustration showing $52.9 billion mobile device global transactions from 2010 and a projected 2017 transaction total of $721.4 billion.

Samsung Pay được bảo mật tốt nhất

Làn sóng thanh toán kỹ thuật số tiếp theo sẽ nhận được sự hỗ trợ bảo mật của Visa.
Retailer behind front counter in her shop.
Customer paying his purchase via Samsung pay on his phone.