• Ra mắt
    một cách thức
    thanh toán mới

Infographic

Một phụ nữ đứng sau quầy thu tiền mặt trong cửa hàng
Khách hàng thanh toán mua hàng qua Samsung Pay trên điện thoại của anh.