Visa B2B Connect – Thanh toán toàn cầu chỉ qua một kết nối duy nhất

Mạng lưới đa phương của Visa B2B Connect cung cấp các khoản thanh toán xuyên biên giới B2B có thể dự đoán được, an toàn và tiết kiệm cho các tổ chức tài chính và khách hàng doanh nghiệp của họ.


Cách thức hoạt động của Visa B2B Connect

Diagram uses icons in Visa gold and blue colors to illustrate a more efficient cross-border payment transaction. See image description.

Sơ đồ sử dụng các biểu tượng với màu sắc đặc trưng vàng và xanh của Visa để minh họa một giao dịch thanh toán quốc tế hiệu quả hơn.

Sơ đồ hiển thị một giao dịch hiệu quả khi Doanh nghiệp A gửi tiền thanh toán cho Doanh nghiệp B. Giao dịch bắt đầu từ Doanh nghiệp A ở bên trái, qua ngân hàng của họ là Ngân hàng A, nằm ngay ở phía bên phải của Doanh nghiệp A, và sau đó qua mạng lưới Visa B2B Connect đến ngân hàng của Doanh nghiệp B là Ngân hàng B ở phía bên phải, và cuối cùng là đến Doanh nghiệp B.

Doanh nghiệp A được thể hiện bằng một biểu tượng tòa nhà công ty. Doanh nghiệp A kết nối với biểu tượng của Ngân hàng B ngay bên phải bằng một mũi tên để chỉ dòng thanh toán. Biểu tượng Ngân hàng A nằm dọc theo rìa ngoài bên trái của một vòng tròn, thể hiện tầm vươn xa của mạng lưới Visa B2B Connect. Bên trong vòng tròn là một biểu tượng của Visa B2B Connect. Ở phía xa bên phải của vòng tròn có một biểu tượng của Ngân hàng B để biểu thị rằng Ngân hàng A và Ngân hàng B đều là một phần trong mạng lưới Visa B2B Connect. Giao dịch từ Ngân hàng A đến Ngân hàng B qua mạng lưới Visa B2B Connect. Sau đó Ngân hàng B kết nối trực tiếp với Doanh nghiệp B ở phía bên phải bằng một mũi tên khác để biểu thị cách khoản thanh toán tới được Doanh nghiệp B, đại diện bằng một biểu tượng tòa nhà doanh nghiệp, sau khi đi trực tiếp qua hai ngân hàng qua mạng lưới Visa B2B Connect.

Các biểu tượng khóa, nằm ở bên phải của Doanh nghiệp A và bên trái của Doanh nghiệp B, cho biết rằng mạng lưới Visa B2B Connect là an toàn, tính năng nhận dạng kỹ thuật số của mạng lưới sẽ mã hóa thông tin nhạy cảm của Doanh nghiệp A và Doanh nghiệp B.

Kết nối

Để tìm hiểu thêm về Visa B2B Connect và các lợi ích đối với tổ chức tài chính và khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Để biết thêm thông tin về giải pháp Visa B2B Connect, vui lòng xem các tài nguyên dưới đây.