• Visa B2B Connect – Thanh toán toàn cầu chỉ qua một kết nối duy nhất

Illustration of Visa B2B Connect cross-border payment. See the Image Description link following the image for more details.

Flow diagram for legacy bilateral transaction. See the Image Description link following the image for more details.
Flow diagram for Visa B2B Connect transaction. See the Image Description link following the image for more details.

Quy mô mạng lưới

Visa có năng lực đã được chứng minh đạt được quy mô mạng lưới vượt trội, với VisaNet kết nối với trên 15.500 tổ chức tài chính trên toàn thế giới ², xử lý hơn 65.000 tin nhắn giao dịch mỗi giây ³ tại hơn 200 quốc gia và hơn 160 đồng tiền.

Các mối quan hệ

Visa có hàng nghìn khách hàng là ngân hàng tại hàng trăm quốc gia kết nối với VisaNet và các mối quan hệ cần thiết để tạo ra mạng lưới hiệu quả cho Liên kết Visa Doanh nghiệp với Doanh nghiệp.

Lòng tin

Visa là một nhà đổi mới công nghệ tài chính với thành tích hàng chục năm phấn đấu vì tốc độ và sự bảo mật.

Liên hệ

Để tìm hiểu thêm về Liên kết Visa Doanh nghiệp với Doanh nghiệp và các lợi ích của nó đối với tổ chức tài chính và khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với một trong các Nhân viên điều hành Tài khoản của chúng tôi.
Two business men standing and conversing while looking at a laptop.
Woman holding a clipboard in a warehouse.
Vista of a shipping port cityscape.