• Tạo sức mạnh tương lai cho thanh toán kinh doanh toàn cầu¹

    Liên kết Visa Doanh nghiệp với Doanh nghiệp là một mạng lưới thanh toán không sử dụng thẻ, giúp thực hiện các giao dịch kinh doanh xuyên quốc gia trực tiếp giữa các ngân hàng một cách thuận tiện.

Minh họa về thanh toán quốc tế của Liên kết Visa Doanh nghiệp với Doanh nghiệp.

Lưu đồ giao dịch song phương kiểu truyền thống.
Lưu đồ giao dịch Liên kết Visa Doanh nghiệp với Doanh nghiệp.

Biểu tượng dấu kiểm tra.
Biểu tượng thanh toán được xác nhận.
Biểu tượng sổ cái phân tán.
Biểu tượng vân tay kỹ thuật số.
Biểu tượng mở rộng toàn cầu.
Biểu tượng dấu kiểm tra.
Globe with circling arrow icon.

Quy mô mạng lưới

Visa có năng lực đã được chứng minh đạt được quy mô mạng lưới vượt trội, với VisaNet kết nối với trên 15.500 tổ chức tài chính trên toàn thế giới ², xử lý hơn 65.000 tin nhắn giao dịch mỗi giây ³ tại hơn 200 quốc gia và hơn 160 đồng tiền.

Các mối quan hệ

Visa có hàng nghìn khách hàng là ngân hàng tại hàng trăm quốc gia kết nối với VisaNet và các mối quan hệ cần thiết để tạo ra mạng lưới hiệu quả cho Liên kết Visa Doanh nghiệp với Doanh nghiệp.

Illustration of a padlock.

Lòng tin

Visa là một nhà đổi mới công nghệ tài chính với thành tích hàng chục năm phấn đấu vì tốc độ và sự bảo mật.

Liên hệ

Để tìm hiểu thêm về Liên kết Visa Doanh nghiệp với Doanh nghiệp và các lợi ích của nó đối với tổ chức tài chính và khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với một trong các Nhân viên điều hành Tài khoản của chúng tôi.
Liên hệ với chúng tôi
Hai doanh nhân đang đứng, vừa trao đổi vừa nhìn vào máy tính xách tay.
Một người phụ nữ cầm một bảng kẹp tài liệu trong một khu kho.
Cảnh một cảng vận chuyển.