Không chỉ là quẹt thẻ

Nâng cao khả năng thanh toán kỹ thuật số của bạn.

Visa payWave

Mở rộng chương trình thanh toán kỹ thuật số của bạn.