• Mang lại sự tiện nghi cho khách hàng với công nghệ tokenization

    Nền tảng thống nhất cho thanh toán di động và kỹ thuật số.

Cung cấp thêm nhiều cách thức thanh toán

Dịch vụ Visa Token có thể giúp bạn xây dựng và duy trì thanh toán kỹ thuật số trong khi các thông tin nhạy cảm của khách hàng được bảo vệ khỏi hành vi gian lận. Ngày càng nhiều khách hàng ưa chuộng giải pháp thanh toán trên di động. Dịch vụ Visa Token cung cấpba công cụ thiết yếu để giúp bạn đáp ứng được nhu cầu này.
Man with a laptop, tablet, mobile phone, papers and Square payment device on a desk in front of him.

A left hand holding a mobile phone with a Visa card visible on its screen and an Apple watch on the wrist.
Person holding a mobile phone with a Visa card visible on screen while in front of a payment terminal.
A hand holding a mobile phone showing a Visa card on the screen while in front of a payment terminal.

Woman looking at her mobile phone with Visa Checkout on the screen.
A flatlay of a pizza and a mobile phone showing a transaction threshold of $50 on the screen.

Woman checking her watch on top of a cliff overlooking the ocean.
A woman driving a black convertible car and a man in the passenger seat.
A woman using a smartphone and man using a laptop both sitting on a couch in front of a television.

Using Apple Pay at a contactless-enabled terminal inside a taxi.
Close up of a hand holding a mobile phone next to a payment terminal.


Illustration of a stopwatch.

Tích hợp một lần
 

Kết nối nhanh chóng và dễ dàng mà không cần tích hợp nhiều giao thức công nghệ.
Illustration depicting data transfer on a smartphone.

Chương trình khung đơn giản và có thể mở rộng quy mô

Thúc đẩy tốc độ phát triển thông qua một chương trình đơn giản, có khả năng mở rộng quy mô và không có phí chuyển tiếp.

Tăng cường bảo vệ
 

Nhận được sự kết hợp mạnh mẽ giữa bảo mật và bảo vệ dữ liệu khách hàng.

Tiếp cận sự hợp tác
 

Tham gia càng ngày càng nhiều đối tác công nghệ.