Google Pay

stack of credit cards

Google Wallet

Tải ứng dụng


Mở ứng dụng Google WalletTM hoặc truy cập wallet.google.com.
Google Pay - Add a card

Gắn thẻ Visa


Chụp thẻ Visa từ ứng dụng Google WalletTM hoặc nhập thông tin chi tiết thẻ Visa của bạn.
Google Pay

Mua hàng


Chạm điện thoại thanh toán nhanh chóng với Google Pay™ tại các cửa hàng chấp nhận thanh toán chạm