Tổng quan

Google Pay

Bảo mật, lợi ích và biện pháp bảo vệ

stack of credit cards

Cách thanh toán

Đơn giản, tiện lợi và bảo mật
Google Wallet

Tải ứng dụng


Mở ứng dụng Google WalletTM hoặc truy cập wallet.google.com.
Google Pay - Add a card

Gắn thẻ Visa


Chụp thẻ Visa từ ứng dụng Google WalletTM hoặc nhập thông tin chi tiết thẻ Visa của bạn.
Google Pay

Mua hàng


Chạm điện thoại thanh toán nhanh chóng với Google Pay™ tại các cửa hàng chấp nhận thanh toán chạm

Các cửa hàng