• Thanh toán di động cùng Visa

    Chạm để thanh toán. Tất cả lợi ích của thẻ Visa giờ nằm trong chiếc di động của bạn.

devices-800x450
Illustration of a secured padlock representing diligently managed risk and fraud.
Contactless symbol.

hand-POS-512x512


telematics-800x450
visa-checkout-800x450
offers-and-perks-800x450