Chạm và thanh toán một cách tự tin với Visa

Hãy sử dụng điện thoại di động hoặc thiết bị đeo trên người có hỗ trợ thanh toán để thanh toán nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Thuận tiện

Tất cả các lợi ích của Visa đều có mặt trên thiết bị di động và cả điện thoại của bạn.

An toàn

Tất cả các giao dịch luôn được hỗ trợ bằng tính năng bảo mật của Visa. Khi bạn sử dụng Visa trên hầu hết các thiết bị kỹ thuật số, dịch vụ Visa Token Service sẽ bảo vệ thông tin của bạn bằng một mã nhận dạng kỹ thuật số duy nhất – gọi là “token”. 

Được chấp nhận

Hãy tìm Biểu tượng không tiếp xúc tại quầy thanh toán.


Cách thanh toán bằng điện thoại di động

  1. Thêm thẻ Visa vào điện thoại hoặc thiết bị di động có hỗ trợ thanh toán
  2. Hãy tìm Biểu tượng không tiếp xúc trên máy thanh toán tại quầy
  3. Giơ điện thoại hoặc thiết bị gần biểu tượng để thanh toán

Tổ chức tài chính phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ Visa của bạn phải tham gia vào dịch vụ này thì mới có thể thêm thẻ đó vào điện thoại hoặc thiết bị có hỗ trợ thanh toán.