• Visa với Samsung Pay: Thanh toán an toàn, đơn giản

    Học cách sử dụng thẻ Visa trên Samsung Pay ngay hôm nay.

Customer paying his purchase via Samsung pay on his phone.

Woman holding shopping bags and checking out online deals on her mobile phone.
Female design professional giving a shopping bag to customer at cash counter in a studio space.
Retailer behind front counter in her shop.

1

Khởi động ứng dụng

Vuốt từ dưới màn hình lên để khởi động Samsung Pay, hoặc mở ứng dụng từ màn hình chính của bạn.
2

Thêm thẻ

Quét thẻ Visa và bảo mật tài khoản bằng dấu vân tay hoặc mã PIN, mã xác nhận sẽ được cấp ngay sau đó.
3

Giữ máy ở cự ly gần để trả tiền

Xác thực dấu vân tay của bạn và giữ điện thoại gần máy đọc. Khi máy rung nhẹ nghĩa là bạn đã thanh toán xong.