• Mua sắm trực tuyến được bảo mật bởi Visa

    Bảo mật vượt trội cho các hoạt động mua sắm trực tuyến.

Examples of how Visa protects your mobile payments: Secure checkout, thumbprint verification, facial verification.

Visa Secure logo.
Dotted lines.
Verify by phone, mobile example.
Dotted lines.
Security check illustration: Visa, financial institution, merchant, user.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin tại Visa Risk Solutions (Giải Pháp Rủi Ro Visa)

Liên hệ trực tiếp với ngân hàng phát hành thẻ Visa của bạn để biết thêm thông tin.