• Visa Secure ứng dụng EMV® 3-D Secure

    Xác thực thế hệ tiếp theo đảm bảo an toàn trong thương mại điện tử toàn cầu theo thời gian thực.

Visa Secure với EMV 3-D Secure

Hơn 15 năm trước, Visa đã tiên phong áp dụng giao thức 3-D Secure đời đầu để bảo vệ các giao dịch thương mại điện tử bằng cách cung cấp thêm một lớp xác thực danh tính trước khi xác nhận. 3-D Secure (3DS) cho phép trao đổi dữ liệu giữa đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, ngân hàng phát hành thẻ và khi cần, người tiêu dùng, xác thực rằng giao dịch đó do chủ sở hữu hợp pháp của tài khoản bắt đầu.

Lợi ích


Tài nguyên

Visa Secure logo.

Liên hệ trực tiếp với ngân hàng phát hành thẻ Visa của bạn để biết thêm thông tin