Visa Secure với Xác thực EMV 3-D Secure

Hơn 15 năm trước, Visa đã tiên phong áp dụng giao thức 3-D Secure đời đầu để bảo vệ các giao dịch thương mại điện tử bằng cách cung cấp thêm một lớp xác thực danh tính trước khi xác nhận. 3-D Secure (3DS) cho phép trao đổi dữ liệu giữa đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, ngân hàng phát hành thẻ và khi cần, người tiêu dùng, xác thực rằng giao dịch đó do chủ sở hữu hợp pháp của tài khoản bắt đầu.
Người mua hàng an tâm hơn với biện pháp xác thực của Visa, hạn chế rủi ro trong thanh toán điện tử
Tội phạm mạng gia tăng yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường an toàn trong thanh toán điện tử

Lợi ích


Tài nguyên

EMV 3-D Secure của Visa giúp bảo mật thanh toán trực tuyến

EMV 3-D Secure là gì?

Tìm hiểu thêm về cách EMV 3-D Secure giúp các giao dịch thương mại điện tử an toàn hơn theo thời gian thực.

Đồ họa thông tin về cách hoạt động của Visa Secure giúp bảo mật trong thanh toán điện tử

Đồ họa thông tin về Visa Secure với EMV 3-D Secure

Tóm tắt về cách hoạt động của EMV 3-D Secure trong một trang.

Danh sách nhà cung cấp và tài liệu

Để tuân thủ tài liệu và danh sách các nhà cung cấp 3-D Secure được phê duyệt, vui lòng tham khảo trang web  Visa Secure Services .

Visa Secure logo.

Tài sản và nguyên tắc của Visa Secure

Truy cập ngay vào tài sản huy hiệu Visa Secure, nguyên tắc thương hiệu và câu hỏi thường gặp của khách hàng.

Liên hệ trực tiếp với ngân hàng phát hành thẻ Visa của bạn để biết thêm thông tin