• Visa Secure ứng dụng EMV® 3-D Secure

    Xác thực thế hệ tiếp theo đảm bảo an toàn trong thương mại điện tử toàn cầu theo thời gian thực.
Visa Secure logo.

Liên hệ trực tiếp với ngân hàng phát hành thẻ Visa của bạn để biết thêm thông tin