Visa Platinum ®

Visa Platinum

Tận hưởng nhiều hơn với ưu đãi lớn hơn

Visa PlatinumTận hưởng nhiều tiện ích cao cấp hơn như mong muốn với các ưu đãi và đặc quyền của Visa Platinum.


Tính năng và Quyền lợi


Chăm sóc Khách hàng

visa debit card

Ưu đãi