Điều khoản dịch vụ Visa Checkout

QUAN TRỌNG: VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ ( “ĐIỀU KHOẢN”) SAU CỦA VISA CHECKOUT. VISA CHECKOUT LÀ TÊN MỚI CỦA DỊCH VỤ TRƯỚC ĐÂY CÓ TÊN LÀ V.ME BY VISA VÀ BẠN CÓ THỂ VẪN NHÌN THẤY CẢ HAI TÊN ĐƯỢC DÙNG CÙNG LÚC. BẠN ĐÃ XÁC NHẬN RẰNG ĐÃ HIỂU VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY NẾU BẠN ĐÃ TẠO MỘT TÀI KHOẢN VISA CHECKOUT, HOẶC TỪNG SỬ DỤNG VISA CHECKOUT, HOẶC ĐÃ NHẤN VÀO NÚT "TÔI CHẤP NHẬN” HOẶC MỘT DẤU HIỆU TƯƠNG ĐƯƠNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG VISA CHECKOUT. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY THAY THẾ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRƯỚC ĐÂY LIÊN QUAN ĐẾN V.ME BY VISA VÀ VISA CHECKOUT.