Thông báo Quyền riêng tư Toàn cầu của Visa

¹ Các Chi nhánh của Visa là các công ty thuộc quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp của Visa U.S.A. Inc. hoặc công ty mẹ Visa Inc. thông qua quyền sở hữu—ví dụ: Visa International Service Association, Visa Worldwide Pte. Limited, Visa Canada Corporation, Visa International Servicios de Pago España, S.R.L.,Visa Europe Limited, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda, CardinalCommerce Corporation, CyberSource Corporation và Verifi, Inc.

Tùy thuộc vào mối quan hệ và tương tác của chúng tôi với bạn, các loại Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Thông tin Liên hệ – Thông tin này bao gồm tên, tên người dùng, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số điện thoại, số điện thoại di động và tên hồ sơ mạng xã hội của bạn, cùng với các thông tin nhận dạng cá nhân khác.
 • Thông tin Giao dịch và Tài chính – Thông tin này bao gồm:
  • Thông tin về thẻ của bạn, bao gồm số thẻ thanh toán gồm 16 chữ số, còn được gọi là số tài khoản cá nhân hoặc “PAN”; mã định danh phi tài chính liên quan được gọi là mã tham chiếu tài khoản thanh toán hoặc mã token “PAR”; và ngày hết hạn, mã dịch vụ, dữ liệu xác thực mã PIN và CVV; và
  • Thông tin về các giao dịch của bạn, bao gồm ngày, giờ, địa điểm, và số tiền giao dịch và thông tin về đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ. Thông tin này cũng có thể bao gồm dữ liệu cấp độ mặt hàng trong một số trường hợp, cũng như thông tin thanh toán và vận chuyển.
 • Thông tin Mối quan hệ – Thông tin này bao gồm thông tin về tùy chọn mua sắm và thanh toán của bạn cũng như các thông tin khác có thể giúp chúng tôi cung cấp cho bạn nội dung được cá nhân hóa, chẳng hạn như:
  • Thông tin nhân khẩu học, chẳng hạn như độ tuổi và tình trạng hôn nhân hoặc gia đình;
  • Khả năng bạn quan tâm đến một số giao dịch mua hoặc trải nghiệm các sự kiện trong cuộc sống và các điểm số xu hướng khác; và
  • Dữ liệu từ hồ sơ mạng xã hội và thông tin về sở thích của bạn.
 • Thông tin Tương tác – Thông tin này bao gồm thông tin về các tương tác của bạn với Visa, chẳng hạn như:
  • Thông tin được thu thập khi bạn tham gia các khuyến mãi hoặc chương trình, chẳng hạn như thông tin tài khoản chương trình tặng thưởng;
  • Thông tin về chương trình ưu đãi thẻ, bao gồm dữ liệu về tình trạng đủ điều kiện và hồ sơ liên quan;
  • Thông tin được thu thập khi bạn liên hệ với chúng tôi, chẳng hạn như nếu bạn liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi;
  • Nhật ký khách truy cập;
  • Thông tin được thu thập khi bạn tham dự các sự kiện được Visa tài trợ, như thông tin liên quan đến chuyến đi dành cho bạn và người đi cùng được thu thập tại các sự kiện; và
  • Thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như dữ liệu được thu thập để xác thực người tiêu dùng (ví dụ: mật khẩu hoặc câu hỏi bảo mật tài khoản).
 • Mã nhận dạng Sinh trắc học – Thông tin này có thể bao gồm dữ liệu nhận dạng khuôn mặt, dấu vân tay, thời gian gõ phím, vị trí cuộn và dữ liệu hành vi hoặc các mô thức vật lý khác, chẳng hạn như khi bạn chọn sử dụng xác thực sinh trắc học với Visa hoặc khách hàng của Visa.
 • Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp – Dữ liệu này bao gồm thông tin về vai trò của bạn trong công ty, quyền sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ và thẩm quyền đặt hàng của bạn; chi tiết về tính đủ điều kiện của khách hàng/nhà cung cấp; và các dữ liệu khác mà bạn chia sẻ với chúng tôi liên quan đến mối quan hệ.
 • Thông tin phỏng đoán và suy luận – Chúng tôi phỏng đoán và suy luận các yếu tố dữ liệu bằng cách phân tích thông tin giao dịch và mối quan hệ của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể tạo xu hướng, thuộc tính và/hoặc điểm số cho mục đích tiếp thị, bảo mật hoặc phòng chống gian lận.
 • Thông tin Trực tuyến và Kỹ thuật – Thông tin này bao gồm thông tin liên quan đến các tương tác của bạn với các trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, mã nhận dạng thiết bị, cài đặt, đặc điểm, ID quảng cáo, lịch sử duyệt web, nhật ký máy chủ web, hồ sơ nhật ký máy chủ, hồ sơ nhật ký hoạt động, thời gian gõ phím và các thông tin khác được thu thập bằng cookie và các công nghệ tương tự.
 • Thông tin Âm thanh và Hình ảnh – Thông tin này bao gồm thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh hoặc thông tin tương tự liên quan đến các tương tác của bạn với chúng tôi, bao gồm ảnh, hình ảnh video, bản ghi CCTV, bản ghi trung tâm cuộc gọi, hồ sơ giám sát cuộc gọi và thư thoại.
 • Mã định danh do Chính phủ cấp – Mã này bao gồm số an sinh xã hội, số giấy phép lái xe, số hộ chiếu và các mã định danh khác do chính phủ cấp khi cần thiết để tuân thủ hoặc dựa trên bản chất của mối quan hệ.
 • Thông tin Vị trí Địa lý – Thông tin này có thể bao gồm thông tin vị trí địa lý chính xác mà chúng tôi có thể thu thập tự động từ thiết bị di động của bạn nếu bạn chọn tham gia để cho phép chúng tôi thu thập thông tin đó.
 • Thông tin Nghề nghiệp và Việc làm – Thông tin này bao gồm thông tin chuyên môn hoặc liên quan đến việc làm đối với nhân viên và nhân viên tiềm năng, bao gồm dữ liệu ứng viên và sơ yếu lý lịch, chẳng hạn như trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc; thông tin về trình độ chuyên môn cho vị trí, chẳng hạn như kỹ năng và chứng chỉ; mối quan tâm và mục tiêu nghề nghiệp; thông tin được thu thập về tình trạng đáp ứng tiêu chuẩn của nhân viên, chẳng hạn như tài liệu về quyền được làm việc; và tài liệu tham khảo.
 • Dữ liệu Tuân thủ – Điều này bao gồm các hồ sơ được duy trì để chứng minh tình trạng tuân thủ luật pháp hiện hành; các hồ sơ liên quan đến sở thích của người tiêu dùng, chẳng hạn như việc bạn chọn tham gia và từ chối tham gia các chương trình tiếp thị; và các hồ sơ liên quan đến các yêu cầu về quyền của chủ thể dữ liệu.

Một số Thông tin Cá nhân trong các danh mục này có thể được coi là Thông tin Cá nhân nhạy cảm ở một số khu vực pháp lý.

Chúng tôi có thể thu thập Thông tin Cá nhân về bạn từ nhiều nguồn khác nhau, tùy thuộc vào mối quan hệ và tương tác của chúng tôi với bạn. Các nguồn này có thể bao gồm:

 • Các tổ chức tài chính, tổ chức phát hành thẻ thanh toán, đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, tổ chức thanh toán thẻ của bạn và các đối tác khác khi bạn sử dụng sản phẩm thanh toán mang thương hiệu Visa hoặc khi chúng tôi hành động thay mặt cho họ, chẳng hạn như khi bạn chạm thẻ Visa của mình để thanh toán;
 • Bạn, chẳng hạn như khi bạn đăng ký các chương trình ưu đãi liên kết thẻ từ Visa hoặc đối tác đồng khuyến mãi, đăng ký giải pháp nhấp để thanh toán của Visa hoặc cung cấp câu trả lời khảo sát cho chúng tôi;
 • Máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn tương tác với các nền tảng, trang web và ứng dụng của chúng tôi hoặc thông qua các công nghệ tự động khác, chẳng hạn như khi chúng tôi ghi lại các cuộc gọi đến tổng đài của chúng tôi và sử dụng camera CCTV trong các cơ sở của chúng tôi; và
 • Các bên thứ ba khác, bao gồm các công ty tổng hợp dữ liệu, các công ty truyền thông xã hội và các nguồn công khai khác. Ngoài ra, Thông tin Nghề nghiệp và Việc làm có thể được thu thập từ nguồn thông tin tham khảo của bạn và các bên thứ ba giúp chúng tôi tiến hành điều tra nội bộ và sàng lọc lý lịch, và Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp có thể được thu thập từ chủ lao động, nhà tổ chức triển lãm thương mại và hội nghị của bạn, và các công ty dịch vụ chuyên nghiệp.

Mục đích Thu thập và Chia sẻ
Danh mục Thông tin Cá nhân
Cơ sở pháp lý để xử lý
(Khi được yêu cầu theo luật hiện hành)
Vận hành các mạng lưới thanh toán điện tử của Visa (bao gồm xác nhận, thanh toán bù trừ và tất toán giao dịch cũng như token hóa), kích hoạt giao dịch thanh toán của bạn, và cho các mục đích liên quan, chẳng hạn như xác thực, giải quyết tranh chấp, phòng ngừa gian lận và bảo mật
 • Thông tin Liên hệ
 • Thông tin Giao dịch và Tài chính
 • Thông tin Mối quan hệ
 • Thông tin Tương tác
 • Mã định danh Sinh trắc học
 • Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp
 • Thông tin Phỏng đoán và Suy luận
 • Thông tin Trực tuyến và Kỹ thuật
 • Thông tin Âm thanh và Hình ảnh
 • Mã định danh do Chính Phủ cấp
 • Thông tin Vị trí Địa lý
 • Dữ liệu Tuân thủ
 • Để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên, chẳng hạn như hợp đồng với bạn, hoặc khi cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa bạn và đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ hoặc giữa bạn và tổ chức tài chính hoặc tổ chức khác đã cấp thẻ cho bạn, trong đó Visa cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc đóng vai trò là một bên xử lý dữ liệu
 • Tuân thủ các luật và quy định áp dụng cho chúng tôi trên khắp thế giới
 • Vì lợi ích hợp pháp của chính chúng tôi hoặc vì lợi ích hợp pháp của người khác, chẳng hạn như để bảo vệ bạn, chúng tôi hoặc những người khác khỏi các mối đe dọa (chẳng hạn như các mối đe dọa bảo mật hoặc gian lận); để hỗ trợ hoặc quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như kiểm soát chất lượng, tuân thủ, báo cáo hợp nhất và dịch vụ khách hàng; để quản lý các giao dịch của công ty, chẳng hạn như sáp nhập hoặc mua lại; và để hiểu rõ và cải thiện các mối quan hệ kinh doanh hoặc khách hàng của chúng tôi nói chung

Cung cấp cho bạn các sản phẩm, dịch vụ, chương trình, gói khuyến mãi hoặc thông tin mà bạn yêu cầu từ Visa và cho các mục đích liên quan chẳng hạn như xác định điều kiện tham gia và dịch vụ khách hàng
 • Thông tin Liên hệ
 • Thông tin Giao dịch và Tài chính
 • Thông tin Mối quan hệ
 • Thông tin Tương tác
 • Mã định danh Sinh trắc học
 • Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp
 • Thông tin Phỏng đoán và Suy luận
 • Thông tin Trực tuyến và Kỹ thuật
 • Thông tin Âm thanh và Hình ảnh
 • Mã định danh do Chính Phủ cấp
 • Thông tin Vị trí Địa lý
 • Dữ liệu Tuân thủ
 • Để thực hiện một hợp đồng mà bạn là một bên, như được mô tả ở trên
 • Tuân thủ các luật và quy định áp dụng cho chúng tôi trên khắp thế giới
 • Vì lợi ích hợp pháp của chính chúng tôi hoặc vì lợi ích hợp pháp của người khác, như được mô tả ở trên

Cung cấp dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi. Ví dụ: nếu bạn đăng ký chương trình khách hàng thân thiết của ngân hàng phát hành thẻ hoặc đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu Giao dịch Thẻ để tính phần thưởng của bạn và cung cấp các gói khuyến mãi mục tiêu cho bạn từ khách hàng
 • Thông tin Liên hệ
 • Thông tin Giao dịch và Tài chính
 • Thông tin Mối quan hệ
 • Thông tin Tương tác
 • Mã định danh Sinh trắc học
 • Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp
 • Thông tin Phỏng đoán và Suy luận
 • Thông tin Trực tuyến và Kỹ thuật
 • Thông tin Âm thanh và Hình ảnh
 • Mã định danh do Chính Phủ cấp
 • Thông tin Vị trí Địa lý
 • Dữ liệu Tuân thủ
 • Để thực hiện một hợp đồng mà bạn là một bên, như được mô tả ở trên
 • Tuân thủ các luật và quy định áp dụng cho chúng tôi trên khắp thế giới
 • Vì lợi ích hợp pháp của chính chúng tôi hoặc vì lợi ích hợp pháp của người khác, như được mô tả ở trên

Triển khai các giải pháp của Visa chẳng hạn như nhấp để thanh toán, bao gồm đăng ký giải pháp, để bạn có thể duy trì trạng thái đăng nhập trên thiết bị của mình (nếu bạn đã chọn tùy chọn này), để cho phép bạn thanh toán bằng giải pháp này, để tích hợp với các ví điện tử khác (nếu bạn đã chọn tùy chọn này) và tham gia các chương trình liên quan đến việc bạn sử dụng giải pháp
 • Thông tin Liên hệ
 • Thông tin Giao dịch và Tài chính
 • Thông tin Mối quan hệ
 • Thông tin Tương tác
 • Mã định danh Sinh trắc học
 • Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp
 • Thông tin Phỏng đoán và Suy luận
 • Thông tin Trực tuyến và Kỹ thuật
 • Thông tin Âm thanh và Hình ảnh
 • Mã định danh do Chính Phủ cấp
 • Thông tin Vị trí Địa lý
 • Dữ liệu Tuân thủ
 • Để thực hiện một hợp đồng mà bạn là một bên, như được mô tả ở trên
 • Tuân thủ các luật và quy định áp dụng cho chúng tôi trên khắp thế giới
 • Vì lợi ích hợp pháp của chính chúng tôi hoặc vì lợi ích hợp pháp của người khác, như được mô tả ở trên

Quản lý các khảo sát, chương trình khách hàng thân thiết, rút ​​thăm trúng thưởng, cuộc thi và sự kiện
 • Thông tin Liên hệ
 • Thông tin Giao dịch và Tài chính
 • Thông tin Mối quan hệ
 • Thông tin Tương tác
 • Mã định danh Sinh trắc học
 • Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp
 • Thông tin Phỏng đoán và Suy luận
 • Thông tin Trực tuyến và Kỹ thuật
 • Thông tin Âm thanh và Hình ảnh
 • Mã định danh do Chính Phủ cấp
 • Thông tin Vị trí Địa lý
 • Dữ liệu Tuân thủ
 • Để thực hiện một hợp đồng mà bạn là một bên, như được mô tả ở trên
 • Vì lợi ích hợp pháp của chính chúng tôi hoặc vì lợi ích hợp pháp của người khác, như được mô tả ở trên

Dựa trên lựa chọn của bạn, cung cấp cho bạn các thông tin tiếp thị, ưu đãi cá nhân hóa và các quảng cáo dựa trên sở thích
 • Thông tin Liên hệ
 • Thông tin Giao dịch và Tài chính
 • Thông tin Mối quan hệ
 • Thông tin Tương tác
 • Mã định danh Sinh trắc học
 • Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp
 • Thông tin Phỏng đoán và Suy luận
 • Thông tin Trực tuyến và Kỹ thuật
 • Thông tin Âm thanh và Hình ảnh
 • Thông tin Vị trí Địa lý
 • Dữ liệu Tuân thủ
 • Vì lợi ích hợp pháp của chính chúng tôi hoặc vì lợi ích hợp pháp của người khác, chẳng hạn như gửi cho bạn tin tức và ưu đãi phù hợp với bạn

Đáp ứng, phát triển hoặc duy trì mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi với bạn và/hoặc công ty của bạn
 • Thông tin Liên hệ
 • Thông tin Giao dịch và Tài chính
 • Thông tin Mối quan hệ
 • Thông tin Tương tác
 • Mã định danh Sinh trắc học
 • Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp
 • Thông tin Phỏng đoán và Suy luận
 • Thông tin Trực tuyến và Kỹ thuật
 • Thông tin Âm thanh và Hình ảnh
 • Mã định danh do Chính Phủ cấp
 • Thông tin Vị trí Địa lý
 • Dữ liệu Tuân thủ
 • Để thực hiện một hợp đồng mà bạn là một bên, như được mô tả ở trên
 • Vì lợi ích hợp pháp của chính chúng tôi hoặc vì lợi ích hợp pháp của người khác, như được mô tả ở trên

Hỗ trợ mối quan hệ việc làm hoặc hợp đồng của bạn với chúng tôi hoặc đánh giá sự phù hợp của bạn cho một vị trí, bao gồm các mục đích nhân sự thông thường, quản lý rủi ro và tuân thủ
 • Thông tin Liên hệ
 • Thông tin Mối quan hệ
 • Thông tin Tương tác
 • Mã định danh Sinh trắc học
 • Thông tin Trực tuyến và Kỹ thuật
 • Thông tin Âm thanh và Hình ảnh
 • Mã định danh do Chính Phủ cấp
 • Thông tin Nghề nghiệp và Việc làm
 • Dữ liệu Tuân thủ
 • Để thực hiện một hợp đồng mà bạn là một bên, như được mô tả ở trên
 • Tuân thủ các luật và quy định áp dụng cho chúng tôi trên khắp thế giới
 • Vì lợi ích hợp pháp của chính chúng tôi hoặc vì lợi ích hợp pháp của người khác, như được mô tả ở trên

Hiểu cách bạn và những người khác sử dụng các sản phẩm của chúng tôi, để phân tích và mô hình hóa và để tạo ra trí tuệ doanh nghiệp và sự hiểu biết sâu sắc cũng như để hiểu các xu hướng kinh tế
 • Mặc dù một số thông tin nhất định như Thông tin Giao dịch và Tài chính, Thông tin Mối quan hệ, Thông tin Tương tác, Thông tin Trực tuyến và Kỹ thuật, và Thông tin Vị trí Địa lý có thể được sử dụng cho các hoạt động này, nhưng kết quả cuối cùng không cấu thành Thông tin Cá nhân.
 • Vì lợi ích hợp pháp của chính chúng tôi hoặc vì lợi ích hợp pháp của người khác, như được mô tả ở trên

Tạo các tập dữ liệu không được cá nhân hóa, không chứa thông tin nhận dạng, ẩn danh hoặc tổng hợp, là các tập dữ liệu được sử dụng để phát triển sản phẩm và cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng
 • Mặc dù một số thông tin nhất định như Thông tin Giao dịch và Tài chính, Thông tin Mối quan hệ, Thông tin Tương tác và Thông tin Trực tuyến và Kỹ thuật có thể được sử dụng để tạo các tập dữ liệu này, nhưng kết quả cuối cùng không cấu thành Thông tin Cá nhân.
 • Vì lợi ích hợp pháp của chính chúng tôi hoặc vì lợi ích hợp pháp của người khác, như được mô tả ở trên

Hỗ trợ các Mục đích Kinh doanh Hàng ngày của chúng tôi, chẳng hạn như quản lý tài khoản, kiểm soát chất lượng, quản trị trang web, tính liên tục kinh doanh và phục hồi sau thảm họa, bảo mật và phòng ngừa gian lận, quản trị doanh nghiệp, báo cáo và tuân thủ pháp luật, phân tích và nghiên cứu, thực thi hợp đồng và quản lý hợp đồng khác, cũng như cung cấp sản phẩm và dịch vụ* theo yêu cầu
 • Thông tin Liên hệ
 • Thông tin Giao dịch và Tài chính
 • Thông tin Mối quan hệ
 • Thông tin Tương tác
 • Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp
 • Thông tin Phỏng đoán và Suy luận
 • Thông tin Trực tuyến và Kỹ thuật
 • Thông tin Âm thanh và Hình ảnh
 • Mã định danh do Chính Phủ cấp
 • Thông tin Vị trí Địa lý
 • Thông tin Nghề nghiệp và Việc làm
 • Thông tin Tuân thủ
 • Để thực hiện một hợp đồng mà bạn là một bên, như được mô tả ở trên
 • Tuân thủ các luật và quy định áp dụng cho chúng tôi trên khắp thế giới
 • Vì lợi ích hợp pháp của chính chúng tôi hoặc vì lợi ích hợp pháp của người khác, như được mô tả ở trên
Chúng tôi cũng có thể xử lý Thông tin Cá nhân với sự chấp thuận của bạn nếu cần. Ví dụ: nếu pháp luật yêu cầu, chúng tôi có thể dựa vào chấp thuận của bạn để cung cấp cho bạn thông tin tiếp thị.

"Mục đích Kinh doanh Hàng ngày” bao gồm các mục đích kinh doanh sau đây và các mục đích liên quan mà Thông tin Cá nhân có thể được sử dụng:

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho:

 • Chi nhánh của chúng tôi;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho chúng tôi;
 • Các tổ chức tài chính, đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, đơn vị xử lý thanh toán và các bên thứ ba khác mà phải tuân theo các hạn chế về bảo mật và sử dụng phù hợp, nhằm mục đích hỗ trợ giao dịch thanh toán của bạn, quản lý gian lận và rủi ro, cung cấp và phát triển các sản phẩm và dịch vụ cũng như hỗ trợ các Mục đích Kinh doanh Hàng ngày của chúng tôi;  
 • Các bên thứ ba, chẳng hạn như các đối tác quảng cáo bên thứ ba mà có thể sử dụng dữ liệu được thu thập bởi cookie và các phương tiện tương tự để hỗ trợ chúng tôi thực hiện các chương trình quảng cáo trực tuyến của chúng tôi;
 • Các cơ quan chính phủ;
 • Các công ty tuyển dụng và người giới thiệu của bạn (để biết Thông tin Nghề nghiệp và Việc làm); và
 • Công ty của bạn và các chi nhánh của công ty (đối với Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp).

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân theo yêu cầu pháp luật, chẳng hạn như cho các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý hoặc tòa án, hoặc khi được pháp luật cho phép, chẳng hạn như khi chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng tài sản kinh doanh, thực thi hợp đồng, bảo vệ tài sản hoặc quyền của chúng tôi, tài sản hoặc sự an toàn của người khác, hoặc khi cần thiết cho mục đích kiểm toán, tuân thủ và quản trị doanh nghiệp.