• Xác thực bởi Visa

    Bảo vệ người dùng trước nguy cơ gian lận trực tuyến.

Cách thức hoạt động

Thêm một lớp bảo mật bổ sung cho việc mua sắm.

Lợi ích

Tăng cường bảo vệ giao dịch cho người tiêu dùng và cho đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ.
woman-bakery-merchant-800x450