Exchange Rates

Enter the required field and calculate the exchange rate.
Tỷ giá hối đoái

Visa cam kết cung cấp cho chủ thẻ phương tiện thanh toán an toàn, tiện lợi và hiệu quả khi du lịch quốc tế. Dùng công cụ chuyển đổi dưới đây để nhận bộ báo tỷ giá dành cho người dùng thẻ Visa.

Công cụ chuyển đổi tiền tệ

 

   %

   Ngân hàng của bạn có thể đánh giá phí giao dịch nước ngoài trên hoặc không
   các giao dịch xuyên quốc gia.
   Tỷ giá được áp dụng vào ngày giao dịch được xử lý bởi Visa; tỷ giá này có thể khác với ngày thực tế của giao dịch.

   Nếu thẻ Visa của bạn được cấp bởi một ngân hàng ở châu Âu, xin nhấn vào đây để biết tỷ giá được áp dụng bởi Visa châu Âu.

   Below shows the calculated exchange rate.

   Currencies fluctuate every day. The rate shown is effective for transactions submitted to Visa on August 16, 2022, with a bank foreign transaction fee of 5.0%.

   1 United States Dollar = 24921.7500000001 Viet Nam Dong


   The "currency calculator" below gives you an indication of the cost of purchases you make when traveling internationally.

   United States Dollar to Viet Nam Dong

   August 16, 2022


   1 USD = 24921.7500000001 VND

   1 VND = 0.000040 USD


   1 24921.75 50 1,246,087.500000
   5 124,608.750000 75 1,869,131.250000
   10 249,217.500000 100 2,492,175.000000
   20 498,435.000000 150 3,738,262.500000
   25 623,043.750000 200 4,984,350.000000
   30 747,652.500000 250 6,230,437.500000
   40 996,870.000000 300 7,476,525.000000