Visa xin chúc mừng các ngân hàng đối tác nhận Giải thưởng Dịch vụ Chất lượng Toàn cầu 2018

Chương trình nêu bật những đổi mới trong lĩnh vực thanh toán, hiệu quả hoạt động của ngân hàng đối tác và mức độ hài lòng của chủ thẻ.
A business woman and business man exchanging a handshake in an office.
Hand holding a mobile phone , tapping mobile contactless Visa credit card on a payment terminal. Caption that says : and fast.
Man handing his credit card in check tray to waiter.