Chuyển tiền quốc tế với Visa Direct

People holding umbrella on a rainy evening People holding umbrella on a rainy evening

Cho phép người dùng, doanh nghiệp và khách hàng chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển tiền ra nước ngoài.

Toàn cầu

Chúng tôi mang đến khả năng tiếp cận hàng tỷ điểm cuối trên toàn thế giới, với các giải pháp thanh toán¹ trong thời gian thực.

Đơn giản

Chúng tôi là một điểm truy cập duy nhất kết nối với mạng lưới thẻ và tài khoản.

Cải tiến

Chúng tôi xây dựng tương lai dựa trên hơn 60 năm kinh nghiệm trong ngành.

An toàn

Chúng tôi giúp các giao dịch thanh toán nhanh chóng và an toàn có thể đi khắp thế giới.

Một trong những mạng lưới thanh toán kỹ thuật số lớn nhất thế giới kết nối hành tinh không ngừng nghỉ

174 B

Các giao dịch toàn cầu được xử lý vào năm 2021²

167

Các chương trình trực tiếp được kích hoạt trên khắp thế giới²

160+

Các quốc gia được tiếp cận thông qua mạng lưới 16 thẻ, 65 ACH (Automated Clearing House) và 7 chương trình RTP (Thanh toán Theo Thời gian thực)

Khám phá triết lý của chúng tôi về chuyển động tiền