• Visa Direct giúp việc thanh toán trực tiếp giữa hơn một tỉ thẻ trên toàn thế giới

    Visa Direct là khả năng xử lý giao dịch của VisaNet, cho phép chuyển tiền trực tiếp một cách an toàn, thuận tiện và theo thời gian thực1giữa các thẻ với nhau*.


Illustration of a stopwatch.
Illustration of a tablet device displaying a checkmark.
Illustration of a globe.
Illustration of a padlock.

Business woman looking at her phone
Shopkeeper accepting Visa card for payment

Adyen logo.
Commerce Vantage Commerce Bank logo.
CyberSource
Facebook logo.
Finix payments logo.
Fiserv logo.
Hyperwallet logo.
Ingo logo.
Metropolitan Commercial Bank logo.
Square logo.
Taba Pay logo.
Wonder logo.

Xem danh bạ nhà cung cấp giải pháp

Bạn đã sẵn sàng để thực hiện các khoản chuyển tiền theo thời gian thực1 cho doanh nghiệp hoặc khách hàng của mình chưa? Hãy xem qua danh sách các nhà cung cấp giải pháp được lựa chọn4, là những người có thể giúp bạn tham gia hệ thống sinh thái Visa Direct, hoặc tìm hiểu cách trở thành nhà cung cấp giải pháp.
Tìm nhà cung cấp giải pháp