Trải nghiệm thanh toán sáng tạo cho ngành đang ngày càng phát triển

Tìm hiểu cách Visa Sensory Branding có thể giúp tạo sự khác biệt cho giải pháp thanh toán của bạn và thu hút nhiều hoạt động kinh doanh hơn.

Visa Sensory Branding là gì?

Khi một giao dịch Visa được chấp thuận, giao dịch này sẽ kích hoạt một hình động, âm thanh và rung xúc giác khi phù hợp - giúp nâng cao trải nghiệm thanh toán của người tiêu dùng. Khi các phương thức thanh toán phát triển, sensory branding (xây dựng thương hiệu qua các giác quan) cho người tiêu dùng biết rằng giao dịch mua của họ qua Visa được chấp thuận.
A smartwatch, a laptop, a smartphone, and a sales terminal all showing a circle with a checkmark in it and the word Approved below.

Tìm hiểu các lợi ích

Visa Sensory Branding giúp người tiêu dùng biết được giao dịch mua qua Visa của họ được chấp thuận. Dịch vụ này cung cấp cho đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ một giải pháp thanh toán để giúp họ nổi bật hơn so với đối thủ.
Woman merchant handing customer her card after completing sale.
Three people sitting on a couch and looking at one person's tablet while chatting.

Cơ hội mới cho doanh nghiệp của bạn

Tích hợp Visa Sensory Branding vào giải pháp thanh toán của bạn. Dịch vụ này có thể mang lại lợi thế bạn đang tìm kiếm và dẫn đến những cơ hội mới.
Illustration of a house on a phone representing enhanced perception.

Nâng cao nhận thức

94% người tiêu dùng ủng hộ các sản phẩm công nghệ.¹
An illustration of a circle pointing in different directions representing customization.

Tùy biến tích hợp

Bộ màu, hình nền và các tùy chọn thiết kế khác tạo sự khác biệt cho bạn.
Illustration of a hand holding a Visa card.

Dễ dàng tích hợp

Visa Sensory Branding không đòi hỏi kỹ năng công nghệ chuyên sâu để sử dụng.

Tích hợp Visa Sensory Branding

Khám phá các công cụ và tài nguyên Visa Sensory Branding. Các công cụ và tài nguyên này giúp bạn thêm sensory branding vào giải pháp thanh toán của mình một cách liền mạch.
A woman and a man looking at a tablet together.

Hỏi đáp

Nhận câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp.