Cải thiện trải nghiệm thanh toán của khách hàng

Visa Sensory Branding đem đến cho khách hàng của bạn trải nghiệm thanh toán nhất quán đối với các giao dịch Visa được chấp thuận.

Chào mừng bạn đến với sensory branding

Trong bối cảnh ngành công nghiệp thanh toán đang ngày càng phát triển, người tiêu dùng phân vân họ có thể sử dụng các phương thức thanh toán mới một cách an toàn hay không. Visa Sensory Branding giúp người tiêu dùng cảm thấy tin tưởng khi mua hàng. Sử dụng hình ảnh, âm thanh và rung xúc giác trên các thiết bị phù hợp, dịch vụ này xác nhận giao dịch Visa được chấp thuận.
A smartwatch, a laptop, a smartphone, and a sales terminal all showing a circle with a checkmark in it and the word Approved below.

Tìm hiểu về những lợi ích cho hoạt động kinh doanh của bạn

Có sự đột biến trong phương thức thanh toán mới trên toàn thế giới. Lan tỏa lòng tin tới khách hàng của bạn với trải nghiệm thanh toán đáng tin cậy mà họ có thể mong đợi.
Gold line.
Gold line.
Gold line.

Thêm lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của bạn

Tìm hiểu xem Visa Sensory Branding có thể giúp bạn thu hút khách hàng và tăng thêm lợi thế cho doanh nghiệp của bạn như thế nào.
Speed represented by stopwatch icon.

Tốc độ

Hiển thị chưa đến một giây, Visa Sensory Branding sở hữu tốc độ truyền tín hiệu và sự tiện lợi.²
Illustration of handshake for loyalty.

Sự tin tưởng

94 phần trăm người dùng cho biết có cảm tình hơn với đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ.³
Illustration of a shield with a checkmark in the corner representing trusted transactions.

Lòng tin

Sensory branding giúp tăng sự tin tưởng của người tiêu dùng và cảm giác an toàn.
Illustration of a circle with three smaller circles on it.

Quen thuộc

Visa Sensory Branding tạo trải nghiệm thanh toán nhất quán hơn.

Hỏi đáp

Nhận câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp.