• Cải thiện trải nghiệm thanh toán của khách hàng

    Visa Sensory Branding đem đến cho khách hàng của bạn trải nghiệm thanh toán nhất quán đối với các giao dịch Visa được chấp thuận.

A smartwatch, a laptop, a smartphone, and a sales terminal all showing a circle with a checkmark in it and the word Approved below.

Gold line.
Gold line.
Gold line.

Speed represented by stopwatch icon.

Tốc độ

Hiển thị chưa đến một giây, Visa Sensory Branding sở hữu tốc độ truyền tín hiệu và sự tiện lợi.²
Illustration of handshake for loyalty.

Sự tin tưởng

94 phần trăm người dùng cho biết có cảm tình hơn với đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ.³
Illustration of a shield with a checkmark in the corner representing trusted transactions.

Lòng tin

Sensory branding giúp tăng sự tin tưởng của người tiêu dùng và cảm giác an toàn.
Illustration of a circle with three smaller circles on it.

Quen thuộc

Visa Sensory Branding tạo trải nghiệm thanh toán nhất quán hơn.