• Trải nghiệm thanh toán trở nên tốt hơn

    Trong bối cảnh xuất hiện nhiều phương thức thanh toán mới, Visa Sensory Branding mang lại sự nhất quán và sự tin tưởng trong trải nghiệm thanh toán đối với các giao dịch Visa được chấp thuận.

A smartwatch, a laptop, a smartphone, and a sales terminal all showing a circle with a checkmark in it and the word Approved below.


Security represented by lock illustration.

Bảo mật

Tự tin mua sắm. Các tín hiệu Visa Sensory Branding đảm bảo các giao dịch Visa được chấp thuận.
Speed represented by stopwatch illustration.

Tốc độ

Tận hưởng sự tiện lợi của mua hàng nhanh. Trải nghiệm Visa Sensory Branding dài chưa đến một giây.¹
Trust represented by shield illustration.

Lòng tin

Hãy yên tâm khi thanh toán qua mạng lưới toàn cầu uy tín của Visa.