Trải nghiệm thanh toán trở nên tốt hơn

Trong bối cảnh xuất hiện nhiều phương thức thanh toán mới, Visa Sensory Branding mang lại sự nhất quán và sự tin tưởng trong trải nghiệm thanh toán đối với các giao dịch Visa được chấp thuận.

Sensory branding là gì?

Visa Sensory Branding là một bộ các yếu tố thương hiệu kỹ thuật số sử dụng hình động, âm thanh và rung xúc giác khi phù hợp để báo hiệu rằng giao dịch Visa được chấp thuận.
A smartwatch, a laptop, a smartphone, and a sales terminal all showing a circle with a checkmark in it and the word Approved below.

Điều gì sẽ diễn ra trong các giao dịch

Sau khi giao dịch Visa được chấp thuận, người tiêu dùng có thể thấy âm thanh, hình động và, với các thiết bị được kích hoạt như điện thoại thông minh, rung xúc giác. Trong một thế giới công nghệ thanh toán mới, những tín hiệu này giúp người tiêu dùng cảm thấy tin tưởng khi họ thanh toán bằng Visa.¹

Trải nghiệm thanh toán đang không ngừng thay đổi

Trải nghiệm giác quan cung cấp thêm một lớp xác nhận cho các giao dịch Visa được chấp thuận.
Security represented by lock illustration.

Bảo mật

Tự tin mua sắm. Các tín hiệu Visa Sensory Branding đảm bảo các giao dịch Visa được chấp thuận.
Speed represented by stopwatch illustration.

Tốc độ

Tận hưởng sự tiện lợi của mua hàng nhanh. Trải nghiệm Visa Sensory Branding dài chưa đến một giây.¹
Trust represented by shield illustration.

Lòng tin

Hãy yên tâm khi thanh toán qua mạng lưới toàn cầu uy tín của Visa.