VisaNet +AI

VisaNet +AI là một tập hợp các dịch vụ mạng giúp cung cấp xác nhận, thanh toán bù trừ và thanh toán thông minh hơn cho các ngân hàng, đơn vị chấp nhận thẻ và người tiêu dùng.

Một thế hệ mới của các dịch vụ nhanh hơn, thông minh hơn

Chúng tôi đã đầu tư vào các nền tảng cần thiết để thực hiện các mô hình AI phức tạp trong mili giây, thúc đẩy các khả năng mới trong các luồng giao dịch với tốc độ và độ tin cậy của VisaNet.

Bạn quan tâm đến VisaNet +AI?

Liên hệ với đại diện Visa của bạn hoặc đăng ký để tìm hiểu thêm về tương lai của giao dịch thanh toán.
Độ chính xác trung bình ¹95% được quan sát thấy trong mô phỏng nội bộ của mô hình STIP ngoại tuyến thông minh hơn đối với các giao dịch trong Quý 4 năm 2019 cho tất cả các BIN của Visa trên toàn cầu.