VisaNet. Một mạng lưới mà bạn có thể tin cậy.

VisaNet là mạng lưới toàn cầu trọng tâm của Visa, kết nối công nghệ, cơ sở hạ tầng và sự đổi mới để đảm bảo thanh toán kỹ thuật số nhanh chóng cho mọi người theo những cách thức sáng tạo.

VisaNet, một mạng lưới mà thế giới tin cậy

Visa là một trong những thương hiệu đáng tin cậy nhất trên thế giới. Không chỉ là một mạng lưới thẻ đáng tin cậy, VisaNet còn xử lý nhiều hình thức thanh toán kỹ thuật số cho mọi người trên khắp thế giới, 24/7.

Công Nghệ + Sáng kiến VisaNet

Visa đã đầu tư vào các sản phẩm và dịch vụ giúp đơn giản hóa và đảm bảo thanh toán, chuyển đổi cách tiền di chuyển giữa các cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ.

Dẫn đầu thế giới về thanh toán kỹ thuật số

VisaNet thúc đẩy tầm nhìn của chúng tôi để nâng tầm mọi người, ở mọi nơi thông qua các khoản thanh toán đáng tin cậy và an toàn cũng như khả năng tiếp cận an toàn với nền kinh tế toàn cầu.