VisaNet. Một mạng lưới mà bạn có thể tin cậy.

VisaNet là mạng lưới toàn cầu trọng tâm của Visa, kết nối công nghệ, cơ sở hạ tầng và sự đổi mới để đảm bảo thanh toán kỹ thuật số nhanh chóng cho mọi người theo những cách thức sáng tạo.

VisaNet, một mạng lưới mà thế giới tin cậy

Visa là một trong những thương hiệu đáng tin cậy nhất trên thế giới. Không chỉ là một mạng lưới thẻ đáng tin cậy, VisaNet còn xử lý nhiều hình thức thanh toán kỹ thuật số cho mọi người trên khắp thế giới, 24/7.

Công Nghệ + Sáng kiến VisaNet

Visa đã đầu tư vào các sản phẩm và dịch vụ giúp đơn giản hóa và đảm bảo thanh toán, chuyển đổi cách tiền di chuyển giữa các cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ.

Chất xúc tác để tăng trưởng

Mạng lưới linh hoạt của chúng tôi giúp các chính phủ, các tổ chức tài chính, các nhà công nghệ tài chính và các nhà đổi mới tùy chỉnh các giải pháp thanh toán đáp ứng nhu cầu riêng của họ.

Cloud Connect

Visa Cloud Connect cho phép các công ty công nghệ tài chính và khách hàng đang tìm cách hiện đại hóa nền tảng của họ để kết nối an toàn với VisaNet thông qua cơ sở hạ tầng dựa trên đám mây.

Thông minh hơn với AI

VisaNet +AI là một bộ dịch vụ giúp xử lý các khoản thanh toán trong thời gian mất điện, cho phép trải nghiệm thanh toán nhanh hơn và tối ưu hóa hoạt động ngân quỹ.

Dẫn đầu thế giới về thanh toán kỹ thuật số

VisaNet thúc đẩy tầm nhìn của chúng tôi để nâng tầm mọi người, ở mọi nơi thông qua các khoản thanh toán đáng tin cậy và an toàn cũng như khả năng tiếp cận an toàn với nền kinh tế toàn cầu.