VisaNet. Một mạng lưới mà bạn có thể tin cậy.

VisaNet là mạng lưới toàn cầu trọng tâm của Visa, kết nối công nghệ, cơ sở hạ tầng và sự đổi mới để đảm bảo thanh toán kỹ thuật số nhanh chóng cho mọi người theo những cách thức sáng tạo.

Dẫn đầu thế giới về thanh toán kỹ thuật số

VisaNet thúc đẩy tầm nhìn của chúng tôi để nâng tầm mọi người, ở mọi nơi thông qua các khoản thanh toán đáng tin cậy và an toàn cũng như khả năng tiếp cận an toàn với nền kinh tế toàn cầu.