#giatrisucmuacuaban

Chúng tôi tin vào việc sử dụng sức mạnh từ mạng lưới của Visa để tạo nên điều tốt đẹp. #giatrisucmuacuaban là chương trình do chúng tôi khởi xướng nhằm khuyến khích người tiêu dùng toàn cầu nghĩ về tác động tích cực từ việc mua sắm của mình đến các doanh nghiệp nhỏ lẻ