• Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ lẻ trong môi trường kinh doanh mới-

    Mở rộng sang kinh doanh trực tuyến để tìm kiếm thêm nhiều khách hàng với sự hỗ trợ độc quyền từ Visa

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ lẻ địa phương

#giatrisucmuacuaban nhắm đến kết nối việc kinh doanh của bạn với khách hàng tiềm năng vượt ra khỏi cộng đồng địa phương. Chúng tôi cung cấp các công cụ trực tuyến và kiến thức giúp bạn phát triển kinh doanh và số hóa việc vận hành doanh nghiệp

Bạn kinh doanh bất cứ ngành nào, ở bất kì giai đoạn nào trong hành trình kinh doanh, Visa luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. 

Cho chúng tôi biết ngành nghề kinh doanh của bạnshopee
nowfood

lady looking at list board while on a call
hands typing on a laptop

tap-to-pay
guy tapping credit card for payment


info for small business