Nguyễn Phi Vân – Nhà đầu tư, Cố vấn, Tác giả

Những người thắng cuộc Chương trình Tài trợ She’s Next từ Visa Việt Nam năm 2022 chia sẻ câu chuyện của họ


lady smiles while using her phone

customer using phone to make contactless payment

Các chủ doanh nghiệp nhỏ tin tưởng sử dụng và đồng hành cùng Visa

Các hướng dẫn tham khảo

Lời khuyên để khởi nghiệp, mở rộng và điều hành một doanh nghiệp thành công.
couple speaking with a consultant
women holding to a mug infront of laptop
women hugging dog infront of laptop
pregnant lady on the sofa opening present