Bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến đi?

Hãy mang theo sự an toàn và tiện lợi với chiếc thẻ Visa bên mình.

how to use credit card
Kayaks on beach with person setting up tent in bright sunlight.

Công cụ tính tỷ giá hối đoái

Ước tính tỷ giá hối đoái của bạn khi đổi sang một đơn vị tiền tệ khác.
Open calculator
Illustration of a padlock with a dollar sign in the middle.

Visa TravelMoney

Sử dụng thẻ trả trước an toàn hơn tiền mặt.

Learn about TravelMoney

Séc Du lịch Visa

Thanh toán bằng thẻ an toàn hơn tiền mặt khi đi du lịch.
Find out more


Y tế

Visa cung cấp dịch vụ giới thiệu, theo dõi, giám sát, và liên lạc với gia đình của bạn, cũng như tên bác sỹ, nha sĩ và bệnh viện có thể nói tiếng Anh.
Gavel

Pháp lý

Visa có thể kết nối bạn với luật sư nói tiếng Anh và đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự của Hoa Kỳ nếu bạn bị chính quyền địa phương giam giữ, bị tai nạn xe cộ hoặc cần trợ giúp pháp lý.

Vận chuyển

Visa có thể giúp bạn sắp xếp việc vận chuyển khẩn cấp tại nhà hoặc đến cơ sở y tế gần nhất, giúp đón trẻ nhỏ về nhà hoặc liên lạc với các thành viên gia đình và cơ quan bạn làm việc.


Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Toàn cầu

Liên hệ Visa về các dịch vụ thẻ từ bất cứ đâu trên thế giới.
Woman at an airport looking up at the flight timetable.