• Cập Nhật Chương Trình

  Hệ thống thanh toán Visa đã thiết lập yêu cầu mới cho chương trình bảo mật dữ liệu của ngân hàng thanh toán Hoa Kỳ và Canada nhằm nỗ lực giảm nhẹ các vi phạm của đơn vị chấp nhận thẻ nhỏ. Các yêu cầu mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 31 tháng Một năm 2017.

 • Thư viện Tài nguyên cho đơn vị chấp nhận thẻ

  Thư viện chứa nhiều tài liệu chuyên sâu giúp đơn vị chấp nhận thẻ Visa có thể xác nhận hóa đơn thanh toán, phát hiện các hành vi gian lận, bảo vệ thông tin, ủy quyền hay thực hiện các hoạt động khác. Lưu trữ những tài liệu đó để phát triển doanh nghiệp của bạn.

 • Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Toàn Cầu

  Visa Global Registry of Service Providers (Danh Bạ Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Toàn Cầu Của Visa) là nguồn thông tin rõ ràng của ngành công nghiệp thanh toán. Nó cung cấp thông tin về các bên đã đăng ký, tuân thủ điều kiện cung cấp các dịch vụ liên quan đến thanh toán cho khách hàng và nhà kinh doanh của Visa.

 • Những câu hỏi thông thường (FAQ) về Chương Trình Đăng Ký Đại Diện Bên Thứ Ba.

  Tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi thông thường về Chương Trình Đăng Ký Đại Diện Bên Thứ Ba.

Tuân thủ bảo mật dữ liệu

Từ những mẹo phòng ngừa gian lận đến các công nghệ an ninh tiên tiến, chúng tôi cung cấp nguồn lực mạnh mẽ để hỗ trợ doanh nghiệp của bạn đảm bảo an ninh, an toàn.

Presenting a contactless Visa debit card at checkout.

Các câu hỏi về việc tuân thủ?

Tìm thêm thông tin về nhiều nguồn bảo mật dữ liệu

Dữ liệu của bạn có bị xâm phạm không?

Liên hệ với chúng tôi qua (650) 432-2978 hoặc [email protected]