• Cập Nhật Chương Trình

    Hệ thống thanh toán Visa đã thiết lập yêu cầu mới cho chương trình bảo mật dữ liệu của ngân hàng thanh toán Hoa Kỳ và Canada nhằm nỗ lực giảm nhẹ các vi phạm của đơn vị chấp nhận thẻ nhỏ. Các yêu cầu mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 31 tháng Một năm 2017.

  • Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Toàn Cầu

    Visa Global Registry of Service Providers (Danh Bạ Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Toàn Cầu Của Visa) là nguồn thông tin rõ ràng của ngành công nghiệp thanh toán. Nó cung cấp thông tin về các bên đã đăng ký, tuân thủ điều kiện cung cấp các dịch vụ liên quan đến thanh toán cho khách hàng và nhà kinh doanh của Visa.

  • Những câu hỏi thông thường (FAQ) về Chương Trình Đăng Ký Đại Diện Bên Thứ Ba.

    Tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi thông thường về Chương Trình Đăng Ký Đại Diện Bên Thứ Ba.

Tuân thủ bảo mật dữ liệu

Từ những mẹo phòng ngừa gian lận đến các công nghệ an ninh tiên tiến, chúng tôi cung cấp nguồn lực mạnh mẽ để hỗ trợ doanh nghiệp của bạn đảm bảo an ninh, an toàn.

Tuân thủ Tiêu chuẩn Bảo mật Dữ liệu Ngành Thẻ Thanh toán (PCI DSS)

Bất cứ ai lưu trữ, xử lý, hoặc truyền tải thông tin về chủ thẻ đều bắt buộc phải tuân thủ PCI DSS. Bao gồm 12 yêu cầu cơ bản được chia thành 6 nhóm nhằm thiết lập và duy trì môi trường xử lý thanh toán đáng tin cậy và đảm bảo. Hợp tác với ngân hàng chấp nhận thanh toán của bạn để cung cấp những giao dịch đảm bảo cho mọi khách hàng sử dụng Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu (DSS) PCI. Trước hết, xem lại các hướng dẫn, sau đó kiểm tra xem bạn có đáp ứng các yêu cầu liên quan hay chưa.

Xác thực tuân thủ

Dành thời gian kiểm tra xem bạn đã đáp ứng các yêu cầu của PCI DSS hay chưa. Đó là cách tốt nhất để xác nhận dữ liệu về chủ thẻ được xử lý một cách an toàn và phát hiện các vấn đề cần được giải quyết. Tổng số lượng giao dịch Visa của bạn trong vòng 12 tháng sẽ quyết định cấp độ đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ của bạn và các yêu cầu xác thực thông tin cần thiết.

Chương trình Đổi mới Công nghệ

Đầu tư vào công nghệ bảo mật và thực hiện mệnh lệnh dễ dàng hơn

Quy định + đánh giá

Nhà cung cấp dịch vụ + ứng dụng thanh toán

Hỗ trợ bảo mật giao dịch bằng cách chỉ thiết lập quan hệ đối tác với các nhà cung cấp dịch vụ và ứng dụng thanh toán được công nhận.

Các ứng dụng thanh toán

Chỉ sử dụng các ứng dụng thanh toán đảm bảo, hợp pháp.

Các chương trình bảo mật

Cập nhật những tiêu chuẩn bảo mật mới nhất
Presenting a contactless Visa debit card at checkout.

Nguồn tài nguyên khác

Các câu hỏi về việc tuân thủ?

Tìm thêm thông tin về nhiều nguồn bảo mật dữ liệu

Dữ liệu của bạn có bị xâm phạm không?

Liên hệ với chúng tôi qua (650) 432-2978 hoặc [email protected]