• Bảo mật cho chủ thẻ

    Tìm hiểu về Tiêu Chuẩn Bảo Mật Dữ Liệu Thanh Toán Thẻ (PCI DSS)

Cập nhật các tiêu chuẩn bảo mật

Thanh toán hóa đơn tại một quán cà phê bằng thẻ Visa

Thực hiện thanh toán trên di động không tiếp xúc trong xe taxi

Hình thanh toán trên di động trong ô tô

Nếu thẻ của bạn bị tấn công, hãy nhanh chóng phản hồi.

Tìm hiểu thêm