Khám phá những điều có thể

Tương lai của thương mại là gì? Khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm nào? Đâu là những cơ hội thực sự cho các tổ chức tài chính hướng tới tương lai? Tại các Trung tâm Đổi mới của Visa trên toàn cầu, chúng tôi đang giải quyết những câu hỏi đó và giúp khách hàng của chúng tôi xác định và phát triển những ý tưởng sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh của họ.

Đến thăm các trung tâm của chúng tôi

Chúng tôi có các trung tâm và studio đổi mới trên toàn cầu. Và mỗi trung tâm đều gắn liền với văn hóa và xu hướng địa phương, cho phép chúng tôi xác định, thiết kế và cung cấp các sản phẩm và giải pháp cho khách hàng của mình, duy nhất cho cả doanh nghiệp của họ và được thúc đẩy bởi nhu cầu của khách hàng.

Dubai + Nairobi

Đưa ra được hình ảnh tương lai của thương mại và tác động của các công nghệ mới lên cách thức chúng ta mua sắm, thanh toán và nhận thanh toán.

San Francisco + New York

Trung tâm Đổi mới của chúng tôi được xây dựng nhằm đẩy mạnh cộng tác và tăng cường những mối quan hệ mà chúng tôi đánh giá cao nhất.

Miami

Chào mừng đến với nơi chúng tôi củng cố các mối quan hệ và lấy sự hợp tác làm nền tảng cho tầm nhìn để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Singapore

Cửa ngõ đến với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: một không gian cộng tác mở để cùng khám phá, thiết kế và phát triển tương lai của thương mại.