Kinh nghiệm của chúng tôi

Trung tâm Đổi mới CEMEA tôn trọng các nguyên tắc thiết kế lấy con người làm chủ đạo và tập trung vào việc phục vụ các nhu cầu đổi mới độc đáo của khu vực chúng ta. Chúng tôi đã có nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm từ hơn 7 năm là một phần của mạng lưới các Trung tâm Đổi mới Toàn cầu và đã làm việc với các đối tác toàn cầu để xây dựng những giải pháp hữu hình, tập trung vào khách hàng. Cơ sở rộng 10.000 feet vuông của chúng tôi là một không gian mở và cộng tác được thiết kế để phục vụ khách hàng và đối tác ở Trung và Đông Âu, Trung Đông và Châu Phi để xây dựng nền kinh tế không dùng tiền mặt.

Các kiểu tham quan được cung cấp tại CEMEA

Trải nghiệm đổi mới

Tiếp cận với các xu hướng, công nghệ chủ chốt và khả năng của Visa thúc đẩy sự đổi mới, từ xa hoặc trong không gian thực của chúng tôi.

Khám phá

Đi sâu vào các chủ đề đổi mới chính và xây dựng lộ trình đổi mới chung.

Đồng sáng tạo

Vòng phát triển sản phẩm kỹ thuật số cung cấp nguyên mẫu, kiến trúc giải pháp và lộ trình thử nghiệm được người dùng xác nhận.

Vòng đời thiết kế

Chuyên gia thiết kế chuyên môn về tạo mẫu nhanh, hội thảo và xác thực UX.

Kiểm tra sức khỏe UX

Chuyên gia thiết kế chuyên môn về tạo mẫu nhanh, hội thảo và xác thực UX.


Trung tâm Đổi mới tại Dubai 

Địa chỉ: UAE, Dubai, Al Falak Street, Al Sufouh 2, Dubai Media City

Studio Đổi mới tại Nairobi