Khi các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ thành công, cộng đồng sẽ thịnh vượng

Chúng tôi đang tích cực làm việc với các tổ chức tài chính, chính phủ và các fintech (công ty công nghệ tài chính) để cung cấp quyền tiếp cận các giải pháp tài chính sáng tạo cho các cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức và những người chưa sử dụng dịch vụ ngân hàng. Chúng tôi cũng đang cứu trợ và hỗ trợ các tổ chức tuyến đầu cũng như doanh nghiệp nhỏ trong thời kỳ đại dịch.

Làm việc với các tổ chức tài chính và đối tác fintech

British Red Cross logo and a Bankable Visa card.

Mục đích của Chúng tôi

Visa hướng đến trở thành phương thức thanh toán tốt nhất cho mọi người ở khắp mọi nơi.

Quỹ Visa Foundation đang giúp cộng đồng phục hồi sau đại dịch

Kể từ năm 1991, chúng tôi đã cung cấp các chương trình giáo dục tài chính trên toàn cầu