Cùng nhau, chúng ta có thể làm nhiều hơn cho hành tinh của mình

Chúng tôi đã đạt được lượng carbon trung tính trong các hoạt động của mình và chuyển sang 100% điện tái tạo.¹ Hiện chúng tôi đang nỗ lực thúc đẩy thương mại bền vững và hỗ trợ hành động khẩn cấp liên quan đến khí hậu và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp.