Cùng nhau, chúng ta có thể làm nhiều hơn cho hành tinh của mình

Chúng tôi đã đạt được lượng carbon trung tính trong các hoạt động của mình và chuyển sang 100% điện tái tạo.¹ Hiện chúng tôi đang nỗ lực thúc đẩy thương mại bền vững và hỗ trợ hành động khẩn cấp liên quan đến khí hậu và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp.

20.000 người, 100% cam kết phát triển bền vững

Chúng tôi đang nỗ lực để giảm thiểu tác động của các văn phòng, trung tâm dữ liệu và các hoạt động kinh doanh của mình.¹

Chọn những đối tác có chung mục tiêu bền vững

Từ hỗ trợ các tùy chọn thẻ thanh toán bền vững và tính toán lượng khí thải CO2 của khách hàng mỗi lần giao dịch, cho đến giúp quá trình đi lại trở nên bền vững và sử dụng phương tiện công cộng dễ dàng hơn trên toàn cầu, chúng tôi đang đưa tính bền vững vào các quan hệ đối tác và sáng kiến của mình.