Hoạt động tài trợ Visa – Các sự kiện kết nối thế giới

Hoạt động tài trợ hợp tác – dù là thể thao, giải trí hay thời trang, giúp kết nối mọi người và thúc đẩy chúng tôi vươn lên. Hỗ trợ các sự kiện như Olympic, Paralympic, FIFA Women's World Cup™ hay NFL.

Visa and Worldwide Olympic and Paralympic partner logo.

Mikaela Shiffrin, Team Visa – Bản quyền hình ảnh thuộc ©Getty Images – Bảo lưu mọi quyền

Visa Logo and FIFA Women's World Cup 2023 logo with byline "Worldwide Partner of thee FIFA Women's World Cup 2023".

Visa and NFL logo.