Visa - Nhà tài trợ cho sự kiện kết nối thế giới

Tài trợ sự kiện – dù là thể thao, giải trí hay thời trang, giúp kết nối mọi người và thúc đẩy chúng tôi vươn lên. Visa là nhà tài trợ Olympic, Paralympic, FIFA Women's World Cup™ hay NFL.

Logo của Visa, nhà tài trợ cho sự kiện Olympic và Paralympic

Mikaela Shiffrin, Team Visa - ©Getty Images - All rights reserved

Mikaela Shiffrin, Team Visa – Bản quyền hình ảnh thuộc ©Getty Images – Bảo lưu mọi quyền

Logo của Visa, nhà tài trợ cho sự kiện NFL