• Hoạt động tài trợ của Visa

    Hỗ trợ những sự kiện thú vị trên toàn cầu.

  • BẠN muốn họ được truyền cảm hứng.
    CHÚNG TÔI tin tưởng một chiếc cúp FIFA Women's World Cup™ là tất cả những gì cần thiết.

  • Thế Vận Hội Mùa Đông Pyeongchang 2018

    Các vận động viên Đội Visa chuẩn bị xác lập các kỷ lục thế giới mới