Đợt vé đầu tiên xem FIFA World Cup 2018 tại Nga sẽ mở bán vào ngày 14 tháng 9

Là Đối tác Dịch vụ Thanh toán Chính thức của FIFA, các chủ thẻ Visa sẽ có thể mua vé xem FIFA World Cup 2018 tại Nga trên FIFA.com/tickets
Football stadium filled with fans.