• Thế Vận Hội Mùa Đông Pyeongchang 2018

    Các vận động viên Đội Visa chuẩn bị xác lập các kỷ lục thế giới mới