Mở ra cơ hội cho tất cả mọi người

Chúng tôi là mạng lưới đáng tin cậy và dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực thanh toán kỹ thuật số, mang sứ mệnh xóa bỏ rào cản và kết nối nhiều người hơn vào nền kinh tế toàn cầu. Đó là vì chúng tôi tin rằng mọi nền kinh tế đều cần có sự tham gia của tất cả mọi người từ mọi nơi trên thế giới, thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân dù đến từ bất cứ nơi đâu.

3,6 tỉ

Thẻ Visa trên toàn cầu1

206 tỉ

Giao dịch thanh toán2

Hơn 70 triệu

Điểm chấp nhận thanh toán trên khắp thế giới3


BankAmericard

1958

Ngân hàng Mỹ cho ra mắt BankAmericard, loại thẻ đầu tiên có tính năng “tín dụng xoay vòng”

Visa được khai sinh

1976

BankAmericard đổi tên thành Visa - tên gọi được phát âm như nhau ở tất cả các ngôn ngữ

Hợp nhất thành Visa Inc.

2007

Visa thành lập một tập đoàn toàn cầu, còn Visa Châu Âu vẫn thuộc sở hữu của công ty thành viên

Visa’s Lynne Biggar, Kelly Tullier, & a group of 10+ year employees joined by NYSE President Stacey Cunning to celebrate Visa’s 60 years of existence.