Trung tâm Quyền riêng tư của Visa

Visa đánh giá cao sự tin tưởng của bạn và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Trung tâm Quyền riêng tư này sẽ giúp bạn hiểu cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể tìm thấy các liên kết để giúp bạn thực hiện quyền riêng tư và quản lý các lựa chọn quyền riêng tư của mình.
A smiling woman in her kitchen holds her phone.


An illustration of a pair of payment cards.
An illustration of an award ribbon.
An illustration of a handshake.
An illustration of a user including a padlock.
An illustration of a gear.
An illustration representing a user.

The Visa sign outside the Foster City, California office.