• Chào mừng bạn đến Trung tâm Quyền riêng tư của Visa

    Visa đánh giá cao sự tin tưởng và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Trung tâm Quyền riêng tư này đã được tạo ra để giúp bạn hiểu cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn và làm thế nào để bạn có thể quản lý các lựa chọn bảo mật của mình.

Quyền Riêng tư của bạn

Tìm hiểu thêm về cam kết về quyền riêng tư của chúng tôi, hãy đọc thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi, tìm hiểu về các lựa chọn quyền riêng tư của bạn và tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

 

 

Seated man using smart phone in a city setting.


Seated man sipping coffee in front of window with a laptop, using a smart phone.