Đơn giản hóa lựa chọn thanh toán của bạn.

Giải pháp ưu đãi & chăm sóc khách hàng thân thiết của Visa

Giải pháp ưu đãi & chăm sóc khách hàng thân thiết toàn cầu của Visa có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình dù bạn đang tìm cách xây dựng chiến dịch hiệu quả để tăng việc sử dụng thẻ hay cải tiến chương trình khách hàng thân thiết sẵn có.

Những giải pháp

Sử dụng mạng lưới thanh toán bán lẻ điện tử lớn nhất thế giới để tạo ra nhiều trải nghiệm thu hút chủ thẻ, từ đó giúp bạn thúc đẩy chi tiêu và tăng lượng sử dụng thẻ.
Woman with two boys making purchases from clerk at grocery store counter.
Person using Visa chip card at a chip-enabled terminal.