• Mang lại trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời và gia tăng doanh số

    Tìm kiếm và giữ chân những khách hàng mới.

Tăng doanh số và mang lại những trải nghiệm khách hàng tuyệt vời

Thanh toán trên di động

Các giải pháp

Sử dụng mạng lưới thanh toán điện tử bán lẻ lớn nhất thế giới trong việc tiếp cận khách hàng mới để thúc đẩy lòng trung thành, tăng doanh thu và tăng cường những nỗ lực marketing của bạn.
Mạng Lưới Thương Mại
Dịch vụ liên quan đến Thẻ
Quy đổi điểm thưởng
Quảng cáo VisaVue
Ưu đãi dành cho đơn vị chấp nhận thẻ

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Tìm hiểu thêm về Các giải pháp ưu đãi & chăm sóc khách hàng thân thiết toàn cầu của Visa.
Yêu cầu thông tin