Retailer at counter making phone call.

Nghi ngờ bạn đã bị tấn công?

Chúng tôi sẽ giúp bạn ứng phó.

Tổng quan

Trong trường hợp có vi phạm dữ liệu, hãy nhanh chóng xử lý. Liên hệ ngay với ngân hàng chấp nhận thanh toán của bạn.

Danh sách hành động ứng phó

Làm theo các bước sau nếu bạn nghĩ rằng mình đã bị xâm phạm

Nhóm ứng phó của Visa

Visa có hai nhóm hỗ trợ để giúp bạn ứng phó với vi phạm thẻ thanh toán.

Nguồn tài nguyên khác

Dữ liệu của bạn có bị xâm phạm không?

Liên hệ ngay với ngân hàng chấp nhận thanh toán của bạn.