#KhôngTiềnMặtTốtHơn

Visa tin rằng với các giải pháp Visa mang đến, cuộc sống sẽ đơn giản, tiện lợi và an toàn hơn. So với tiền mặt, thanh toán với Visa an toàn và thuận tiện hơn, giải phóng thời gian và cho bạn cơ hội thưởng thức cuộc sống và những điều quan trọng nhất. 
Image of a woman looking for something to buy using a cashless payment.
Một khách hàng chạm để thanh toán với thẻ không tiếp xúc của Visa
An individual browsing online for a meal and making a cashless payment using click to pay with Visa.
A photo of three family members with the sign that encourages individuals to buy from them as a small business support.