#KhôngTiềnMặtTốtHơn

Visa tin rằng với các giải pháp Visa mang đến, cuộc sống sẽ đơn giản, tiện lợi và an toàn hơn. So với tiền mặt, thanh toán với Visa an toàn và thuận tiện hơn, giải phóng thời gian và cho bạn cơ hội thưởng thức cuộc sống và những điều quan trọng nhất. 
id-wysm-shopping
Man holding a phone using Visa Secure Remote Commerce
Two adults and a child from a merchant