Cho phép người dùng cuối, doanh nghiệp và khách hàng chuyển tiền toàn cầu

Toàn cầu

Chúng tôi mang đến khả năng tiếp cận hàng tỷ điểm cuối trên toàn thế giới, với các giải pháp thanh toán¹ xuyên biên giới² và trong nước trong thời gian thực.

Đơn giản

Chúng tôi là một điểm truy cập duy nhất kết nối với điểm cuối của mạng lưới và thẻ.

Cải tiến

Chúng tôi xây dựng tương lai dựa trên hơn 60 năm kinh nghiệm trong ngành.

An toàn

Chúng tôi giúp các giao dịch thanh toán nhanh chóng và an toàn có thể đi khắp thế giới.

Hiện nay, có hơn 500 đối tác đang hỗ trợ các giải pháp Visa Direct

Tăng doanh thu bằng cách thúc đẩy chuyển tiền trong nước và xuyên biên giới với các chức năng trong thời gian thực¹.

Một trong những mạng lưới thanh toán kỹ thuật số lớn nhất thế giới kết nối hành tinh không ngừng nghỉ

7.5 B

Các giao dịch toàn cầu được xử lý vào năm 2023³

2800 +

Các chương trình khách hàng trực tiếp được kích hoạt trên khắp thế giới³

190 +

Tiếp cận các thị trường thông qua mạng lưới 15+ thẻ, 70+ Thanh toán Bù trừ Tự động (Automated Clearing House, ACH) và 10+ chương trình Thanh toán theo Thời gian thực (Real-Time Payment, RTP)³

Khám phá triết lý của chúng tôi về chuyển tiền

Visa Direct Trên LinkedIn

Cập nhật các thông tin về Visa Direct.

Kết nối với chúng tôi trên LinkedIn