Tiền tệ và chuyển đổi ngoại tệ (foreign exchange, FX)

Sử dụng chức năng chuyển đổi ngoại tệ (foreign exchange, FX) của Visa và hỗ trợ cho các giao dịch bằng 160 loại tiền nội tệ.

Rủi ro, tuân thủ và gian lận

Visa duyệt xét các thành viên VisaNet và chương trình Visa Direct, đồng thời có thể đưa ra điểm số sàng lọc cấm vận của Visa để giúp bạn thực hiện các nỗ lực tuân thủ.²

Tài khoản và ví³

Một quy trình tích hợp duy nhất thông qua Giao diện Lập trình Ứng dụng (Application Programming Interfaces, API) hoặc chức năng tin nhắn của Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (International Organization for Standardization, ISO) cung cấp quyền truy cập vào các kênh phân phối tài khoản và thẻ của Visa cũng như hơn 8,5 tỷ điểm cuối.

Nguồn tiền

Rút tiền từ tài khoản được liên kết với thẻ Visa đủ điều kiện để tiến hành chuyển khoản giữa cá nhân với cá nhân (peer-to-peer, P2P), nạp tiền vào ví và kiểm tra số dư với các tổ chức tài chính khác, bao gồm cả công ty môi giới.

Chuyển tiền

Gửi tiền trong thời gian thực⁴ từ hệ sinh thái của bạn trực tiếp vào tài khoản được liên kết với thẻ ghi nợ đủ điều kiện.

Giải pháp kết nối

Thực hiện các giao dịch Visa Direct thông qua tin nhắn API hoặc ISO tùy thuộc vào nhu cầu của tổ chức của bạn.

Cổng thanh toán⁵

Đẩy và kéo các giao dịch thông qua Visa để định tuyến đến nhiều mạng lưới ghi nợ không phải của Visa Hoa Kỳ.

Danh mục bí danh

Lập bản đồ thông tin thẻ với email, số điện thoại hoặc bí danh khác để khách hàng có thể giữ thông tin thẻ riêng tư.

Sử dụng thiết bị bảo mật

Giúp tăng cường ủy quyền và thúc đẩy đổi mới cũng như tạo trải nghiệm thương mại điện tử mới.

Bộ API

Từ xác thực tài khoản đến quản lý ngoại lệ và hơn thế nữa, các API của Visa Direct có thể nâng cao khả năng triển khai chương trình của bạn.

Khám phá triết lý của chúng tôi về chuyển tiền

Visa Direct Trên LinkedIn

Cập nhật các thông tin về Visa Direct.

Kết nối với chúng tôi trên LinkedIn