Thanh toán cá nhân-cá nhân nội địa

Kết nối hoạt động của con người theo thời gian thực,³ tiền bạc cũng vậy. Chia hóa đơn với bạn bè hoặc thanh toán cho người đã sửa điện thoại của bạn bằng các ứng dụng giữa hai cá nhân với nhau (P2P) được hỗ trợ bởi Visa Direct.

Chuyển tiền xuyên biên giới⁴

Giúp các gia đình giữ kết nối trên toàn cầu. Chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản nhận và thông qua ví điện tử.

Chuyển tiền từ tài khoản-đến-tài khoản

Cung cấp cho người dùng một cách hiệu quả để chuyển tiền từ các tổ chức khác nhau nhờ sức mạnh của thẻ ghi nợ trong thời gian thực³.

Thanh toán cho nhân viên

Giúp thu hút và giữ chân người lao động cũng như nâng cao sự hài lòng của họ bằng cách cấp quyền tiếp cận nhanh hơn và linh hoạt hơn với thu nhập của họ thông qua Visa Direct.⁵

Thanh toán cho các doanh nghiệp nhỏ

Giúp cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ quyền kiểm soát nhiều hơn đối với dòng tiền của họ với khả năng tiếp cận nhanh tới doanh thu bán hàng và vốn.

Thanh toán cho người tiêu dùng

Visa Direct cung cấp các khoản thanh toán³ theo thời gian thực cho khách hàng của bạn để họ có thể có quyền tiếp cận nhanh chóng và an toàn tới các khoản thanh toán tiền đi lại, tiền thắng trò chơi và trúng xổ số, yêu cầu thanh toán bảo hiểm, v.v.


Kết nối với hơn 500 đối tác hỗ trợ các giao dịch Visa Direct trên toàn thế giới

Các ngành công nghiệp, từ kinh tế gig đến du lịch, Visa Direct đang cho phép chuyển tiền nhanh hơn cho người lao động và khách hàng của họ.

Khám phá triết lý của chúng tôi về chuyển tiền

Visa Direct Trên LinkedIn

Cập nhật các thông tin về Visa Direct.

Kết nối với chúng tôi trên LinkedIn